CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO satser sterkere på klimafinans – etablerer nytt selskap

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 29.11.2018

For å tilpasse seg et voksende marked for grønne obligasjoner, etablerer CICERO nå et nytt datterselskap. Fra 1. desember 2018 tilbyr CICERO Shades of Green AS grønne klassifiseringer for finanssektoren.

– CICERO Shades of Green gir investorer bedre innsikt i hvor grønne prosjektene de ønsker å investere i faktisk er. Vi har ti års erfaring med grønne obligasjoner og ønsker å ytterligere profesjonalisere arbeidet for å bidra til økt åpenhet i et voksende marked, sier Kristin Halvorsen, direktør for CICERO og styremedlem i CICERO Shades of Green.

Forskningsbaserte vurderinger

CICERO Senter for klimaforskning har levert uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner siden de første grønne obligasjonene kom på det globale markedet for ti år siden. Grønne obligasjoner er lån som øremerkes miljø- og klimavennlige prosjekter. CICERO har utstedt mer enn 100 vurderinger for utviklingsbanker, eksport/importbanker, kommuner og selskaper over hele verden. Det har vært utstedt obligasjoner under rammeverk som CICERO har vurdert til en verdi av mer enn 142 mrd. amerikanske dollar. I dag er det omtrent 450 mrd. amerikanske dollar utestående i det globale grønne obligasjonsmarkedet.

Det nye datterselskapet CICERO Shades of Green vil beholde tette bånd til den anerkjente klimaforskningen ved CICERO. Arbeidet til det nye selskapet vil ledes av CICEROs Harald Francke Lund og Christa Clapp. Andre forskere og eksperter ved CICERO skal bidra med kvalitetssikring og metodeutvikling. For kundene betyr nyetableringen at de eksterne vurderingene (Second Opinions) fortsatt vil bygge på det siste innen klimaforskningen. Atle Christiansen er styreleder, de øvrige styremedlemmene er Kristin Halvorsen og Ulf Erlandsson.

 

Grønne investeringer

CICERO har utviklet metodikken Shades of Green som med utgangspunkt i klimaforskning gir en klassifisering av i hvilken grad prosjektene som støttes vil bidra til lavutslippssamfunnet og åpenhet rundt klimarisiko, klimatilpasning og strategi. En grønn obligasjon vurderes på en skala fra mørkegrønn til lysegrønn. CICERO Shades of Green vurderer også bærekraftobligasjoner i samarbeid med globale samarbeidspartnere.

– Vi ønsker å bidra til økt åpenhet om klimarisiko for investorer og bevege markedet mot grønnere investeringer uten at dette skal føre til økte transaksjonskostnader for finanssektoren, sier Harald Francke Lund som vil lede CICERO Shades of Greens arbeid.

Mange av CICEROs vurderinger av grønne obligasjoner har vært milepæler. CICERO har blant annet vurdert verdens første grønne sukuk utstedt av Tadau Energy i Malysia, den første grønne selskapsobligasjonen utstedt av eiendomsselskapet Vasakronan i Sverige, den første grønne obligasjonen til en by (Gøteborg), Verdensbankens første grønne obligasjon og de grønne obligasjonene for verdens største bank, ICBC i Kina. CICERO har også fått flere internasjonale priser for sine uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.

 

Kontakter:

Harald Francke Lund, CEO og Co-founder E-post: harald.francke.lund@cicero.oslo.no Tlf.: +47 91399585

Christa Clapp, Partner og Co-founder E-post: christa.clapp@cicero.oslo.no Tlf.: +47 99645324