CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Photo by Evan Kirby on Unsplash

Photo by Evan Kirby on Unsplash

"Dieselgate" påvirket både klima og helse

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 03.04.2018

En ny studie viser at juks med utslippsdata fra dieselbiler ikke bare påvirker helse, men også klima.

Bruk av overstyringsprogram (programvare for å manipulere motorytelsen og dermed utslipp fra biler) kan føre til at nye dieselbiler har større miljøpåvirkning enn sammenlignbare bensinbiler, viser ny studie.

I studien har forskerne sammenlignet effekten av utslipp fra Volkswagen dieselbiler under faktisk kjøring på vei med utslipp fra de samme bilene målt i laboratoriet under utslippssertifiseringen.

Mange dieselbiler har vist seg å ha betydelig høyere utslipp av blant annet nitrogenoksider (NOx) enn det som kreves ifølge dagens strenge standarder. Tidligere studier har sett på helseeffekten av disse høye NOx-utslippene.

En ny studie publisert i Environmental Research Letters er det første som undersøker effektene på klima.

Studien har to hovedfunn. For det første viser den at dieselbiler med overstyringsprogram kan, avhengig av kjøreforholdene, gi ekstra oppvarmingseffekt på klima. For det andre kan den klimamessige fordelen moderne dieselmotorer har vært ansett å ha over tilsvarende bensinbiler forsvinner hvis dieselbilene er utstyrt med overstyringsprogram.

Dette studiet er det første som undersøker NOx-effektene på klima.

Dr. Katsumasa Tanaka fra National Institute for Environmental Studies i Japan, er hovedforfatter av studiet. Han sier:

- De potensielle effektene er betydelige. Vi vet at Volkswagen (VW) installerte programvare for å få bilene til å bestå utslippssertifiseringen i laboratoriet, men samtidig bryte utslippsstandardene under kjøring på vei for å forbedre motorytelsen og drivstofforbruket. Så mange som 11 millioner VW biler verden rundt passerte utslippssertifiseringen på grunn av slik manipulerende programvare.

I studien sammenlignet forskerne først utslippsdata målt under kjøring på motorvei og i by med utslipp målt i laboratoriet. Så brukte de en analytisk klimamodell for å beregne effekten på global temperatur på grunn av et år med disse utslippene og 15 år kontinuerlige utslipp, tilsvarende omtrent levetiden til en bil.

Funn 1: Dieselbiler med overstyringsprogram kan, avhengig av kjøreforholdene, gi ekstra oppvarmingseffekt på klima.

De fant at dieselbiler som ikke møter utslippsstandardene under kjøring på vei gir en mer kompleks klimaeffekt enn laboratorietestene tilsier. Hovedårsaken: Høyere utslipp av NOx, som gir konkurrerende klimaeffekter på ulike tidsskalaer.

Dr. Marianne T. Lund, en av medforfatterne ved CICERO Senter for klimaforskning, forklarer fenomenet:

- Bildet er komplisert. Klimapåvirkningen av utslipp fra bilene viser seg først som en sterk, men kortvarig oppvarming. Dette skyldes at NOx gir produksjon av drivhusgassen ozon. På litt lenger tidsskala avtar oppvarmingseffekten på grunn av en reduksjon i metan, også en drivhusgass. En kort periode er nettoeffekten på klima fra dieselbiler faktisk en avkjøling. På lang sikt skifter imidlertid fortegnet igjen på grunn av CO₂-utslippene, som gir en langvarig oppvarming.

Resultatene viser at den ekstra temperatureffekten fra faktiske utslipp fra biler med overstyringsprogram avhenger av tidsskalaen man ser på, samt det gjeldende kjøremønsteret. Bilene gir større klimaeffekt i årene rett etter at utslippet skjer, men mindre effekt på medium tidsskala.

Funn 2: Den klimamessige fordelen moderne dieselmotorer har vært ansett å ha over tilsvarende bensinbiler forsvinner hvis dieselbilene er utstyrt med overstyringsprogram.

Studien gir imidlertid ikke et entydig svar når det gjelder forskjellen i langsiktig oppvarming, fordi CO₂ utslippene kan være både høyere og lavere enn i laboratoriet avhengig av blant annet kjøremønsteret.

Spørsmålet om hvorvidt moderne dieselbiler har en miljømessig fordel over sammenlignbare bensinbiler påvirkes også av bruken av overstyringsprogram, tidsskala og kjøremønster.

Dr. Tanaka forklarer:

- Under laboratorietesting, der dieselbilene møter utslippsstandardene, har de en mindre (6-20 prosent) klimapåvirkning enn sammenlignbare bensinbiler. Men når vi ser på de faktiske utslippene fra biler med overstyringsprogram, finner vi en større langsiktig oppvarming ved typisk bykjøring, men en noe mindre oppvarming ved kjøring på motorvei. Dette betyr at bruken av overstyringsprogram kan undergrave gyldigheten av argumentet om «ren diesel».

Han konkluderer:

- Vår studie støtter at mer data fra målinger utenfor laboratoriet er nødvendig i arbeidet med neste generasjons utslippsstandarder for kjøretøy. Håndtering av forurensning fra dieselbiler har mange perspektiver og krever en tverrfaglig framgangsmåte. Klimaeffekten er et sentralt problem i politikkutformingen, men må også sees i sammenheng med helse, klimapolitikk, motorteknologi, reguleringsmekanismer og etikk.