CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Togradersknekken: For hvert år som går blir det litt vanskeligere å nå togradersmålet, men når skal vi si at det er umulig? Figuren viser at klimagassutslippene må falle raskere og raskere jo lenger vi venter (Figur: Robbie Andrew)

Togradersknekken: For hvert år som går blir det litt vanskeligere å nå togradersmålet, men når skal vi si at det er umulig? Figuren viser at klimagassutslippene må falle raskere og raskere jo lenger vi venter (Figur: Robbie Andrew)

Hett rundt gradestokken

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 07.05.2015

Er det egentlig mulig å begrense global oppvarming til to grader? Noen mener at det kun handler om politisk vilje, mens andre mener at målet avhenger av nærmest umulige forutsetninger.


I en kommentarartikkel i Nature advarer Oliver Geden fra German institute for international and security affairs, klimaforskere mot å tilpasse sine råd for å tekkes politikernes ønske om å beholde togradersmålet innenfor rekkevidde.

Ifølge Geden føler klimaforskere at de har to muligheter når de skal gi politikerne råd, å være pragmatisk eller å bli ignorert. Enten distanserer de seg fra den politiske prosessen ved å si at det ikke lenger er mulig å holde seg innenfor et karbonbudjsett som fører til to grader, eller de foreslår praktiske måter å få regnskapet til å gå opp likevel.

Utsatte utslippstoppen 

Geden peker på at FNs klimapanel i 2007 skrev at utslippene måtte nå toppen innen 2015 for at vi skulle kunne nå togradersmålet. Samtidig viser det seg i fjorårets rapport fra klimapanelet at utslippene i 2030 kan være høyere enn i dag uten at det hindrer oss i å nå målet. 

Vi hadde plutselig fått masse ekstra tid. Hva skjedde?

Togradersmålets slumreknapp kom i form av modeller hvor det er lagt inn negative utslipp, fjerning av CO2 fra atmosfæren, i andre halvdel at dette århundret, ifølge Geden. Dette forutsetter utstrakt bruk av bioenergi med karbonfangst og -lagring. I stor grad uutviklet, lite utprøvd og lite utbredt teknologi.

– Siden politikere ikke leser det som står med liten skrift i klimarapportene, kan de glede seg over at togradersmålet stadig er innenfor rekkevidde, på tross av 20 år med økte klimagassutslipp, skriver Geden.

I modellene er Jens Stoltenbergs månelanding på Mongstad en kjempesuksess, og land etter land implementerer nå storskala karbonfangst og -lagring over hele verden.

glen Peters, cicero

Ikke alle er enige om at det er umulig å nå målet. Klimaforsker Michael Mann fra Pennsylvania State University uttaler til Buzzfeed at «det eneste hinderet er politisk vilje, ikke fysikkens lover». 

CICERO-forsker Glen Peters er blant dem som mener at målet i beste fall er urealistisk, og at modellene har for optimistiske forutsetninger.

– I modellene er Jens Stoltenbergs månelanding på Mongstad en kjempesuksess, og land etter land implementerer nå storskala karbonfangst og -lagring over hele verden, sier Peters. 

Dette er som kjent ikke tilfellet. 

- Utslippene fortsetter å øke, og vi antar at det vil de gjøre i flere år framover. Når kan vi slå fast at det ikke er sannsynlig at vi når målet? spør Peters.

Under vårt jubileum hold Peters foredraget «Er togradersmålet mulig?»