CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Hoesung Lee, IPCC Chair, giving opening remarks. foto: IISD/ENB

Hoesung Lee, IPCC Chair, giving opening remarks. foto: IISD/ENB

Klimarapport om 1,5°C i sluttspurten

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 03.10.2018

På et møte i Korea skal FNs klimapanels rapport om 1,5°C behandles av myndighetsrepresentanter fra nesten alle verdens land før den legges frem 8. oktober. Hvilke deler av rapporten kan myndighetene påvirke?

Rapporten fra FNs klimapanel består av fem store kapitler og vil være på mange hundre sider. Basert på allerede publisert forskning har klimapanelet gjort sine vurderinger og kommet fram til sine konklusjoner. Dette er selve rapporten og her kan myndighetene ikke gjøre endringer.

Innledningsvis vil det være et kort sammendrag kalt «sammendrag for beslutningstakere». En liten gruppe av rapportens forfattere har skrevet et utkast til sammendrag som sendes på høring til FNs klimapanels medlemsland i forkant av møtet. I uken før 8. oktober møtes myndighetsrepresentantene i Korea for å kommentere og godkjenne denne teksten ord for ord, linje for linje.

Men det er klare begrensinger på hva myndighetene kan be forskerne å endre. De kan for eksempel ikke legge til konklusjoner som ikke finnes i selve rapporten, eller endre på konklusjoner i rapporten. Men de kan foreslå å legge til ting fra hovedrapporten som de mener er viktig, eller fjerne ting fra sammendraget de ikke synes er viktig. Eller ikke liker.

Men hva skjer dersom man ikke blir enig?

 

 

Da sammendraget til del tre av den femte hovedrapporten skulle godkjennes i 2013, presset en del land med raskt voksende økonomier gjennom å fjerne figurer som viste hvor raskt utslippene fra denne gruppen hadde vokst de siste tiårene. Figurene ble fjernet fra sammendraget for beslutningstakere, men ble stående i selve rapporten.

Men hva skjer dersom man ikke blir enig? Det skjedde faktisk i 1995. Da sammendraget til del tre av den andre hovedrapporten skulle godkjennes, satte myndighetene foten ned. Forskerne hadde forsøkt å sette en prislapp på virkningene av klimaendringene. I den forbindelse endte de opp med å sette en langt høyere pengeverdi på et menneskeliv i rike land enn i fattige. Det kunne ikke myndigheter fra fattige land stå inne for. Partene møttes igjen tre måneder senere og ble enige om å stryke to tall fra sammendraget. Selve rapporten forble uendret.

Hvordan vil det gå når verdens land er samlet i Korea for å godkjenne sammendraget av rapporten om 1.5°C?

Hvem som skal kutte hvor mye, og hvem skal betale, er helt sentrale konfliktlinjer i klimaforhandlingene. Det var partene som fremforhandlet Parisavtalen, som ba FNs klimapanel lage en rapport om 1,5°C og intensjonen for mange land er at innholdet skal brukes i klimaforhandlingene. Når myndigheter og forskere samles i Korea i begynnelsen av oktober for å godkjenne sammendraget til rapporten, skal de derfor jobbe seg gjennom forskning og konklusjoner som vil kunne bli brukt i krevende internasjonale forhandlinger, og som kan bli brukt til å legge press på land til å påta seg nye forpliktelser.

- Å få nær sagt alle verdens land til å bli enige om en enkelt tekst er i seg selv krevende. Og det blir ikke noe enklere av at innholdet i teksten kan komme til å spille en viktig rolle i senere klimaforhandlinger, sier Erlend Hermansen, seniorforsker ved CICERO.

Landene vet at det som står skrevet i rapporten om behov for utslippskutt og finansiering, kan bli viktige poeng i disse vanskelige forhandlingene. Koblingene til forhandlingene gjør at godkjenningsprosessen kan bli vanskeligere enn den pleier, ifølge Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO.

- Rapporten kommer til å vise at selv en oppvarming på 1,5 grader vil føre med seg store negative konsekvenser for mange land, spesielt øystater. Samtidig vil det å begrense oppvarmingen til 1,5 grader kreve svært store utslippskutt.

- Mange land vil ikke ønske funnene velkommen, blant annet fordi rapporten kan komme til å peke på hvor raskt vi må fase ut bruken av fossil energi. Disse landene vil muligens prøve å forhindre at rapporten blir godkjent, eller forsøke å vanne ut konklusjonene, sier Kallbekken.

Media har ikke tilgang til forhandlingene om sammendraget for beslutningstakere. Du kan følge med på nettsendingen eller lese rapportene fra Earth Negotiations Bulletin.

Her kan du lese om bakgrunnen for spesialrapporten om 1,5 grader 

CICERO vil publisere en nettsak om hovedkonklusjonene straks rapporten er offentliggjort.