CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Ny internasjonal pris for CICERO Second Opinions

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 28.03.2018

For andre år på rad tildeles CICERO en pris av magasinet Environmental Finance, for sine uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.

Juryen, som består av investorer, priser forskningsinstituttet for «å ta en lederrolle i å vise veien i markedet».

– Vi er stolt av denne anerkjennelsen for vårt arbeid med klimarisiko og grønne obligasjoner, sier Christa Clapp, forskningsdirektør for klimafinans ved CICERO.

CICERO har gjennomført uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner i mer enn 10 år. Grønne obligasjoner er lån hvor pengene er reservert til grønne investeringer.

Gjennom sitt arbeid har CICERO bidratt til å definere hva som er grønt i det raskt voksende, globale markedet for grønne obligasjoner.

I 2017 hjalp CICERO også med å berede grunnen for islamsk bærekraftig finans ved å vurdere verdens første grønne sukuk, til et solenergiselskap i Malaysia. (Sukuk er et obligasjonslån som etterlever de strenge sharialovene. En sukuk kan for eksempel ikke finansiere gambling eller alkohol.)

Instituttet bidro også til økt transparens i det kinesiske markedet, gjennom sin vurdering av obligasjonen til verdens største bank – kinesiske ICBC.

CICERO har utviklet sin egen metodologi – Shades of Green – som graderer klima- og miljøambisjonene til grønne obligasjoner. De som får karakteren mørkegrønn, implementerer fremtidens klimaløsninger allerede i dag. Er man på vei til å implementere fremtidens løsninger, kvalifiserer obligasjonen til mellomgrønn, mens lysegrønn indikerer at man har gode korttidsløsninger, men ikke nødvendigvis gode løsninger på lang sikt.

Både den første grønne sukuken og ICBC fikk mørkegronn.

Vi er stolt av at vår Shades of Green har blitt til en internasjonal standard i markedet. Slik bidrar vi til at utstedere blir grønnere og investorer får en bedre forståelse av klimarisiko.

Harald lund

– Utstedere over hele verden, fra kommuner i Norden til islamske selskap og kinesiske banker, bestreber seg på å få karakteren mørkegrønn av oss. Vi er stolt av at vår Shades of Green har blitt til en internasjonal standard i markedet. Slik bidrar vi til at utstedere blir grønnere og investorer får en bedre forståelse av klimarisiko, sier Harald Lund, som leder CICEROs arbeid med grønne obligasjoner.