CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Christa clapp og HARALD FRANCKE LUND (til høyre) mottar prisen for "largest second opinions provider in 2016" på vegne av ciceros klimafinansgruppe 

Christa clapp og HARALD FRANCKE LUND (til høyre) mottar prisen for "largest second opinions provider in 2016" på vegne av ciceros klimafinansgruppe 

Internasjonal pris for CICERO sitt arbeid med grønne obligasjoner

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 06.03.2017

Mandag 6. mars fikk vi prisen “Green Bond Pioneer Award” fra Climate Bond Initiative for arbeidet vi gjør med å utstede uavhengige vurderinger på grønne obligasjoner. CICERO er den institusjonen i verden som utstedte flest slike vurderinger i 2016, og dette er en av grunnene til at de får prisen.

- Grønne obligasjoner er på vei fra å være et nisjemarked til et stort internasjonalt marked, og da er det helt avgjørende å gi investorer informasjon om hva som er grønne investeringer gjennom uavhengige vurderinger. For oss er det viktig å være en ledende aktør på kunnskap om utviklingen i klimaforskningen og hvordan denne kan gjøres relevant for investorene, sier Christa Clapp, leder av klimafinansavdelingen ved CICERO.

De siste ti årene har CICERO være den ledende aktøren innen utstedelser av uavhengige vurderinger på grønne obligasjoner.

- Jeg er utrolig stolt av vår klimafinansavdeling som er en liten gruppe forskere som har klart å oversette klimaforskning til skreddersydde klimaløsninger for investorer fra hele verden, sier direktør ved CICERO og tidligere finansminister Kristin Halvorsen.

Dette er grunnen til at vi etablerte vårt arbeid med klimafinans for ti år siden. Hvis vi ønsker å få med oss finanssektoren i en klimavennlig retning må vi utarbeide løsningen sammen med sektoren og spille hverandre gode.

KRISTIN HALVOSEN, DIREKTør ved CICERO

CICERO gav sin første uavhengige vurdering på grønne obligasjoner utstedt av Verdensbanken i 2007 og har siden det satt standarden i markedet for second opinions.

- CICERO bidrar med en kunnskapsbasert klimarisikovurdering til gjennomgangen av grønne obligasjoner. Gjennom vår “shades of green” metode rangerer vi obligasjonene i kategoriene lys, medium og mørk grønn basert på hvor godt de treffer målet om et lavutslippssamfunn, sier seniorrådgiver Harald Francke Lund.

Vi ønsker å være en ledende aktør på kunnskap om utviklingen i klimaforskningen og hvordan denne kan gjøres relevant for investorene.

christa clapp, leder av klimafinansavdelingen

­ Vi samarbeider også med andre akademiske organisasjoner og institutter i verden for å sikre oss at vi har god kunnskap om den regionale konteksten de grønne obligasjonene utstedes i, sier Clapp.

­ Den andre utdelingen av Green Bond Pioneer Award anerkjenner den organisasjonen som over de siste årene har vært ledende innenfor den globale finanssektoren, som har mobilisert finansiering for å holde fokus på klimaendringer, redusere karbonutslipp og finansiert grønn infrastruktur for framtiden. Utdelingen i år reflekterer dette årets mangfold av utstedere og farten markedet for grønne obligasjoner har vokt i, sier administrerende direktør ved Climate Bond Initiative Sean Kidney.