CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Større appetitt for grønne investeringer

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 08.06.2015

Grønne investeringer øker verden over, men ikke nok til å nå klimamålene. En ny rapport fra CICERO, utarbeidet for G7-landene i oppkjøringen til klimatoppmøtet i Paris, identifiserer kilder og trender i global klimafinansiering. G7-lederne takket Tyskland for rapporten.

I 2009 forpliktet verdens industriland seg til å overføre 100 milliarder dollar årlig innen 2020 til utviklingslandene. Finansiering forventes å bli en krevende post i klimaforhandlingene i Paris senere i år.

Offentlige kilder leverer

I dag, etter halvkjørt løp, ser vi at internasjonal klimafinansiering øker, og det til tross for den finansielle og økonomiske krisen. Offentlige finansieringskilder har gradvis økt, men vi er ikke i mål, viser en fersk rapport utarbeidet av CICERO og Climate Policy Initiative til det tyske G7-formannskapets møte den 7. og 8. juni 2015.

– Dette blir mer krevende enn forventet, men rapporten gir grunn til optimisme. Offentlig klimafinansiering fra industrilandene øker til tross for at inntektene fra karbonprising fortsatt ligger langt under forventningene, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere finansminister.

– Smarte koplinger nødvendig

En FN-rapport fra 2010, som denne rapporten bygger på, viste at industrilandene kunne klare å framskaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020. Den la til grunn en karbonpris på 20 til 25 dollar per tonn.

Denne nye rapporten konkluderer ikke, men staker ut en retning. Rapporten viser trender i internasjonal klimafinansiering og avdekker potensielle aktører, kilder og instrumenter for å kunne oppfylle løftet.

– Sterk politisk vilje er nødvendig for å oppfylle 100 milliarder dollar målet for å gi de fattigste u-landene muligheten til en lavkarbon- og klimatilpasset utvikling. Offentlige midler må på en smart måte kobles med privat kapital slik at vi får mest mulig utslippsreduksjoner og klimatilpasning for pengene, sier Kristin Halvorsen.


Ny giv for private investorer


Tall for 2013 viser at om lag 30 milliarder dollar er mobilisert av offentlige midler. Hvor mye privat kapital som er mobilisert er mer uklart på grunn av manglende data. CICERO-rapporten viser at vi trenger mer offentlig støtte for å redusere kostnad og risiko for å utløse privat kapital for å komme i mål.

– Det er likevel lovende å se at private og institusjonelle investorer viser en større appetitt for klimavennlige investeringer, sier Harald Francke Lund, klimafinansrådgiver ved CICERO og en av forfatterne av rapporten.

Den økte appetitten kommer trolig fra økte muligheter: Private investorer har flere verktøy nå enn i 2010, viser rapporten. Å investere grønt blir stadig billigere og enklere:

  • Finanskostnadene er lave, noe som har stor betydning for kapitalkrevende fornybarinvesteringer
  • Teknologikostnadene innen fornybar energi går betydelig ned
  • Nye grønne finansieringsprodukter som for eksempel grønne obligasjoner vokser fram