CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Vi har spurt folk om de er enige i at myndighetene bør iverksette tiltak som begrenser fritidsreiser med fly, både for å redusere spredning av koronaviruset og for å redusere klimagassutslipp. Photo:  JeShoots by unsplash

Vi har spurt folk om de er enige i at myndighetene bør iverksette tiltak som begrenser fritidsreiser med fly, både for å redusere spredning av koronaviruset og for å redusere klimagassutslipp. Photo:  JeShoots by unsplash

Støtte for tiltak som begrenser flyreiser – både på grunn av korona og klima

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 15.03.2021

Det er stor støtte i befolkningen for å begrense flyreiser til utlandet med hensikt å redusere koronasmitte, viser en ny undersøkelse. Mer overraskende er det at nær halvparten også støtter begrensning av flyreiser for å redusere klimagassutslipp.

– At 45 prosent støtter tiltak som begrenser fritidsreiser med fly av klimahensyn er overraskende høyt. Vi ventet en større forskjell mellom støtten for restriksjoner på grunn av korona og klima, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning. 70 prosent støtter at myndighetene iverksetter tiltak for å begrense flyreiser for å redusere spredningen av koronaviruset.

Tallene kommer frem i en ny undersøkelse analyseinstituttet YouGov har utført på oppdrag fra CICERO og som nylig ble publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Støtter effektive, kortvarige tiltak mot akutt trussel

Ifølge undersøkelsen støttes tiltak for å begrense utslipp særlig fordi folk tror tiltakene vil fungere, fordi de opplever klimatrusselen som reell for seg selv, lokalsamfunnet og for Norge og fordi de har tillit til informasjonen fra myndighetene. Støtten synker dersom folk opplever at tiltakene vil ha negative konsekvenser for dem selv eller at de rammer lavinntektshusholdninger. I undersøkelsen spørres det om støtte for at myndighetene iverksetter tiltak som begrenser fritidsreiser med fly for å redusere klimagassutslipp uten at type tiltak er spesifisert. Slike tiltak kan for eksempel være avgifter som gjør det vanskeligere og dyrere å fly.

Støtten til tiltak for å begrense reisevirksomhet for å redusere spredning av koronaviruset er høyere særlig fordi trusselen oppleves som mer akutt og at det forventes at tiltakene vil være svært effektive og kortvarige

– Resultatene våre antyder at folk støtter opp under strenge tiltak for å begrense flyreiser av klimahensyn hvis tiltakene anses som miljømessige effektive og hvis trusselen fra klimaendringer oppleves som mer nært forestående, forklarer Kallbekken.

Mindre enighet om klimatiltak for fly

Selv om det i stor grad er de samme faktorene som forklarer hvorfor folk støtter tiltak for å begrense flyreiser på grunn av korona som på grunn av klima, er det likevel større enighet om koronatiltakene om man ser på svarene i ulike aldersgrupper, eller i forhold til inntekt, kjønn, hvor mye man flyr og politisk tilhørighet.

– Erfaringene med reiserestriksjonene som ble innført for å begrense spredningen av koronaviruset kan ha ført til at folk har blitt mer åpne for tiltak for å begrense flytrafikk også av klimahensyn. Samtidig kan dette selvfølgelig også slå tilbake fordi folk nå er lei av tiltak. Dette er uansett noe vi ønsker å undersøke videre, sier Håkon Sælen, seniorforsker ved CICERO.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. I perioden 8. - 14. september 2020 ble det gjennomført til sammen 1010 CAWI-intervjuer med personer over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført som en del av det CICERO-ledet forskningsprosjekt AVIATE som skal fremskaffe bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart og hvordan luftfarten kan bidra til lavutslippssamfunnet.