CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: MAKRI27 / PIXABAY.

Foto: MAKRI27 / PIXABAY.

Strømprisen er ventet å bli ekstremt lav i sommer grunnet mye snø i fjellet

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 10.06.2020

Strømprisen i de nordiske landene er ventet å bli usedvanlig lav i sommer som en følge av en snørik vinter og sen snøsmelting, som vil føre til svært høye tilsig til vannkraftverkene og fulle vannmagasiner.

– Det var kaldere enn normalt i Skandinavia i mai, og juni har også hatt en noe kjølig start. Det har ført til at snøsmeltingen i fjellet har begynt litt senere enn normalt, sa CICERO-forsker Nathalie Schaller under et webinar 8. juni, som var organisert som en del av forskningsprosjektet S2S4E.

– Det var mye snø i vinter og mange steder i Norge er snømengdene ventet å være over normalen de neste par månedene. Det betyr at tilsigene til de norske vannkraftverkene sannsynligvis også vil være høyere enn normalen i sommer, sa Schaller.

– Når det gjelder været, derimot, så tyder de siste varslene for juni, juli og august på at sommerværet i Skandinavia vil bli omtrent som normalt, la hun til.

Vannmagasinene vil trolig bli helt fulle

– Været har enorm påvirkning på spotprisen i Norden, og dette gjelder særlig nedbør. Det hydrologiske overskuddet er nå på 27 TWh, og det betyr at tilsigene til vannkraftverkene vil være over normalen hele sommeren, sa kraftmarkedsanalytiker Gabriele Martinelli.

Han jobber ved analyseselskapet Refinitiv, og var også blant dem som snakket under webinaret. Refinitivs analyser viser at vannmagasinene til vannkraftverkene i Norden snart vil bli fulle.

– Vannmagasinene er ikke fulle ennå fordi vi er fortsatt i starten av smeltesesongen, men vi forventer at de kommer til å bli ekstremt fulle rundt midten av oktober, sa han.

– Sist fyllingsgraden var så høy som det vi forventer i midten av oktober var i 2015, og da nådde fyllingsgraden 90 prosent. Vi forventer at den vil bli enda høyere i år, sa Martinelli.

Sommeren 2015 førte svært vått vær og mye vind til at kraftprisene stupte. Etter å ha svekket seg hele sommeren, falt den nordiske systemprisen i slutten av juli 2015 til det laveste nivået på 17 år, og forble svak utover høsten.

Norge er Europas største vannkraftprodusent, og rundt 93 prosent av strømproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft.

Lav risiko for negativ spotpris

Refinitiv forventer, ifølge Martinelli, at den gjennomsnittlige nordiske spotprisen for strøm vil være rundt 6-7 euro/MWh i juli, noe som tilsvarer rundt 6-7,5 øre per kilowattime med dagens kurs. Det er betydelig lavere enn i juli 2019, da den gjennomsnittlige spotprisen var mer enn 35 euro/MWh, som da tilsvarte rundt 34 øre per kilowattime.

I terminmarkedet for strøm ble den nordiske kraftkontrakten for tredje kvartal 8. juni omsatt for rundt 14,50 euro/MWh. Til sammenligning var den gjennomsnittlige spotprisen i tredje kvartal i fjor på nærmere 35 euro/MWh.

– Krafthandlere vi har snakket med forventer at kraftprisene vil forbli lave resten av året. Det er mulig at vi vil komme til å se negative spotpriser i sommer, men det vil trolig ikke bli i noen stor grad, fortalte Olav Vilnes, journalist i nyhetsbyrået Montel.

Risikoen for negative kraftpriser er mye lavere i Norge enn i mange andre land fordi i Norge kan de fleste vannkraftverkene bli slått av dersom det blir produsert mer strøm enn det er behov for, ifølge Martinelli.

– Dette vet de som er aktive i kraftmarkedet, og det er faktisk en av grunnene til at Norge er et svært attraktivt land for dem som ønsker å bygge ut vindkraft, sa Martinelli.

Negative kraftpriser betyr i teorien at istedenfor å måtte betale for strømmen, så vil man få betalt for å bruke den. Men siden strømregningen til vanlige husholdninger ikke bare består av kraftprisen, men også av nettleie og en rekke statlige avgifter, så vil ikke strømregningen bli null selv om spotprisen blir det.

Ny værtjeneste utviklet av S2S4E-prosjektet

Webinaret var organisert av CICERO som en del av det EU-finansierte prosjektet S2S4E i anledning EU Sustainable Energy Week 2020. S2S4E-prosjektet jobber med å gjøre langtidsvarsler for været de neste ukene og månedene mer pålitelige og nyttige.

Som en del av dette arbeidet, har prosjektet utviklet en ny, nettbasert værtjeneste som viser globale varsler for opptil tre måneder frem i tid, og som har fått navnet S2S4E Decision Support Tool.

– Værforhold eller årstider som avviker fra normalen, slik som usedvanlig kalde vintre eller veldig varme somre, påvirker energiproduksjonen. Det er derfor viktig at energiselskaper kan få informasjon om slike hendelser før de faktisk oppstår, sa Jana Sillmann, forskningsleder ved CICERO.

– Sesongvarsler, slik som de man finner i S2S4E Decision Support Tool, kan hjelpe energibransjen med å ta informerte beslutninger og forberede seg på ekstreme værhendelser, la hun til.

Ordstyrer for webinaret var Richard Sverrison, redaktør i Montel. Du kan se opptak av webinaret her.