CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
ola kvennås er tidlig på plass i statskrafts lokaler på lysaker hver morgen for å ta inn dagens meldinger fra det europeiske kraftmarkedet. foto: iselin rønningsbakk

ola kvennås er tidlig på plass i statskrafts lokaler på lysaker hver morgen for å ta inn dagens meldinger fra det europeiske kraftmarkedet. foto: iselin rønningsbakk

Vind, vær og vann styrer strømprisen

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 26.11.2020

Fulle vannmagasiner, europeiske kraftpriser eller langtidsvarsler for været? Hva bestemmer egentlig strømprisen vår, og hvordan jobber traderne i de største norske kraftselskapene?

– Været er kjempeviktig for oss. Vi lever av det, og omdanner vær til verdier, sier Ola Kvennås entusiastisk fra sin arbeidsplass på Lysaker i Oslo. Han leder Statkrafts avdeling for nordisk krafthandel, og tar imot oss i selskapets eget «handelsrom», der han er på plass halv åtte hver morgen for å ta inn dagens meldinger fra det europeiske markedet.

– Vi får info direkte på skjermene her, fra Reuters, StormGeo og Weather service institute i Birmingham. Og hver morgen har vi et eget møte med meteorologer fra Meteorologisk institutt. En gang per måned får vi også sesongvarsler, sier Kvennås. Værprognoser og langtidsvarsler blir hyppig diskutert blant traderne på kontoret. Selv avslutter Kvennås hver eneste dag med å sjekke værmeldingene før han går til sengs. Etter 22 år i kraftbransjen er det blitt en livsstil å følge med på svingningene til enhver tid, forteller han.

Statkraft handler både nordisk og tysk kraft. Via åpne telefonlinjer har traderne kontakt med meglere i Stockholm, Bergen, Amsterdam og London. Tre ulike dataskjermer bidrar også med oppdatert og kontinuerlig informasjon. Kvennås forklarer at nye prognoser spår enda en mild vinter. Noe som påvirker kraftprisene i stor grad og betyr at Statkraft må justere ned forventningene sine til hva strømforbruket kommer til å bli. På spørsmål om hvor mye været har å si for strømprisene våre, svarer han kontant:

– Halvparten. Resten bestemmes av kull, olje og gass. Jeg bruker også mye tid på å følge CO2-prisene som EU bestemmer, de er med på å sette nivået for oss. Men været blir bare viktigere og viktigere, spesielt knyttet til økningen i vindkraft, sier han, og legger ikke skjul på at fornybare energikilder som solcellepaneler og batteriteknologi ikke er noe han liker.

– De bidrar jo til lavere strømforbruk og er våre største konkurrenter.

Ulike fagbakgrunner har stor verdi

At klimaet endrer seg og tvinger frem nye løsninger og tenkemåter i kraftmarkedet, bekymrer vel en av Norges største kraftkjøpere?

– Klimaendringene og de milde vinterne vi står overfor, bekymrer meg mer som skiløper enn som kraftmenneske, sier Kvennås og ler. Han mener det er lettere å forutse og tilpasse seg markedet for kraft, enn det er å finne alternativer til snø i Oslo-marka.

Til sammen jobber det fire krafttradere på Lysaker-kontoret til Statkraft. De har også et par kolleger på kontor i Trondheim og i Stockholm. Til sammen har Statkraft ni tradere i Norge med ulike fagbakgrunner, som økonomer, ingeniører og samfunnsvitere.

– Den variasjonen i fag og erfaring er veldig viktig for oss. Vi forstår verden på litt ulike måter og handler og analyserer markedet forskjellig. Hvis vi treffer på analyser og vurderinger, kan det bidra til inntekter også i perioder med lave kraftpriser. Derfor er det verdifullt med ulike syn i diskusjonene, sier Kvennås.

Import og eksport til Tyskland

50 mil unna sitter trader og analytiker Siri Line Hove Ås på TrønderEnergi sitt hovedkontor ved Lerkendal. Selv om det går mot slutten av november, er det våtere og mildere enn det pleier å være, både i Trondheim og ellers i landet. Hun samtykker med Statkraft – været påvirker kraftbransjen.

– Vi er veldig opptatt av vær og temperaturer, det påvirker kraftsystemet i stor grad. Elvekraftverk produserer vanligvis ikke mye strøm om vinteren for eksempel, men nå ser vi at det er annerledes. Mye snø i fjellet gjennom en vinter, vil gi vann i magasinene våre, og vanninnholdet her vil være med å bestemme strømprisene, forklarer hun og ler når hun forteller om sitt forhold til værmeldingen.

Siri Line Hove Ås er trader og analytiker hos TrønderEnergi. Foto: Nils Heldal

– Jeg omregner alltid et varslet lavtrykk til «hvor mye vann vil det tilføre magasinene våre?».

De nordiske landene er tett knyttet sammen, og påvirker prisene til hverandre. Hove Ås forteller at vann- og vindkraft dominerer det nordiske kraftsystemet, mens det nedover i Europa er mer fossil produksjon og andre faktorer som setter prisen.

– Vi har imidlertid også tette bånd til Tyskland, og sender kraft til og fra. De som har lavest pris, sender kraft til de som har høyest pris, og vice versa, sier Hove Ås, og legger vekt på at den tyske kraftprisen er viktig for dem.

– Vi må ligge lavere enn den tyske prisen for å få eksportert kraft til Europa, sier hun.

Bruker sjelden sesongvarsler

De tre traderne hos TrønderEnergi er over gjennomsnittet opptatt av værvarsler, men opplever ikke at sesongvarsler over flere måneder har god nok treffprosent til at de tas i bruk i stor grad.

– Det hender jo at markedet kan endre seg i pris på bakgrunn av et sesongvarsel, men vi har erfart at de fleste ikke er gode nok, sier Hove Ås, som også følger med på andre type værvarsler. Som orkanvarsel i USA.

– Ofte kan vi få etterdønninger eller kjappere værskifter her i Norge som følge av store orkaner, så orkanvarsler er det alltid interessant å følge med på, sier hun.

Nye muligheter med fornybar kraft

At både Norge og verden går i retning av mer fornybar kraft, ser den trønderske kraftbransjen på som en mulighet til å tenke nytt.

– Vi ønsker jo alle fornybare initiativ velkommen. I Tyskland har de klart å kombinere sol- og vindkraft med batteriteknologi, noe som fungerer bra. Norge er i en særstilling ved at vi både har vannkraft som kan lagres og et bedre utbygd nett enn mange andre land på kontinentet, sier Hove Ås.

I tillegg til vann, vind og vær, styres strømprisen hos TrønderEnergi av europeiske kraftpriser og prisene på CO2-kvoter, gass og kull.

– Det er altså mye som spiller inn, men akkurat nå er temperaturen det viktigste for oss, den avgjør folks forbruk i stor grad.

 

Det EU-finansierte prosjektet S2S4E Climate Services for Clean Energy, som CICERO er partner i, har de siste tre årene forsket på sesongvarsler og hvordan disse kan være nyttige for energibransjen. Som en del av dette prosjektet er det utviklet en værtjeneste, spesielt for energibransjen, som viser globale langtidsvarsler for opptil tre måneder frem i tid, samt varsler for vind-, sol- og vannkraftproduksjon, i tillegg til forventninger for nedbør og temperatur. Tjenesten har fått navnet S2S4E Decision Support Tool, og vil være gratis å bruke ut året. Du kan prøve den her.  

Mer pålitelige sesongvarsler og økt bruk av dem i energibransjen kan bidra til å øke utbyggingen av fornybar energi fordi de kan redusere risikoen involvert i væravhenging kraftproduksjon. Bruk av sesongvarsler kan potensielt også ha en positiv effekt på de økonomiske resultatene til energiselskapene som bruker dem, særlig når det gjelder krafthandel, produksjonsplanlegging og risikohåndtering, viser forskningen som er gjort som en del av S2S4E-prosjektet.

Du kan lese mer om S2S4E-prosjektet i denne rapporten, som oppsummerer prosjektets arbeid de siste tre årene.