CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Luftfart påvirker klimaet på flere måter enn gjennom utslippene av CO2. Det er anslått at kondensstriper har gitt et større bidrag til sektorens oppvarmende effekt enn CO2-utslippene. Photo: William Hook, Unsplash

Luftfart påvirker klimaet på flere måter enn gjennom utslippene av CO2. Det er anslått at kondensstriper har gitt et større bidrag til sektorens oppvarmende effekt enn CO2-utslippene. Photo: William Hook, Unsplash

AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet?

Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.

Luftfarten står i dag for 2,6 prosent av de årlige globale CO2-utslippene. Disse utslippene er forventet å øke, noe som ikke er i tråd med de raske utslippskuttene som trengs for å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader.

For at luftfarten skal gjør sin del av jobben med å nå et lavutslippssamfunn, er det nødvendig å identifisere effektive og gjennomførbare muligheter for å redusere sektorens klimapåvirkning. Så langt har det vist seg vanskelig å redusere utslippene fra luftfart på grunn av utstrakt internasjonal konkurranse, mangel på effektiv internasjonal regulering, i tillegg til motstand fra befolkningen og næringen selv. I AVIATE skal vi undersøke hva som driver framtidig etterspørsel etter flyreiser, og se på et bredt sett med virkemidler og tiltak som kan redusere klimapåvirkningen. Vi skal også utforske hva som motiverer luftfartsnæringen og myndigheter til å finne og innføre nye løsninger. Basert på det skal vi undersøke hvordan det kan være mulig å utvikle mer effektiv styring.

― Luftfarten står nå midt i en av sine største kriser noensinne. Et avgjørende spørsmål er om og hvordan sektoren kan få til en grønn omstart etter at koronakrisen er over, sier prosjektleder Steffen Kallbekken fra CICERO. Luftfart påvirker klimaet på flere måter enn gjennom utslippene av CO2. Det er anslått at kondensstriper har gitt et større bidrag til sektorens oppvarmende effekt enn CO2-utslippene. Det er derfor avgjørende å ta hensyn til disse effektene når man anslår den samlede klimaeffekten av luftfart, og for å forstå hvor effektive ulike klimatiltak er. AVIATE skal presentere de første anslagene for klimaeffekten av kondensstriper fra flyvninger i Norge. For å få til det skal vi involvere et stort antall mennesker i et såkalt folkeforskningsprosjekt (citizen science) der skoleelever og vanlige mennesker skal bidra med å samle inn data om kondensstriper.

Luftfartssektoren har vært dårlig beskrevet i globale utslippsscenarioer. Basert på våre funn om virkemidler og klimaeffekter skal vi revidere og tilpasse eksisterende scenarioer for å utvikle mer detaljerte og mer realistiske utslippsscenarioer for luftfart. Vi skal inkludere sektoren i framskrivingene FNs klimapanel bruker for 1,5 og 2 °grader.

I prosjektet medvirker også Prof. David Victor fra University of California San Diego i USA, Dr. Ulrike Burkhardt og Prof. Robert Sausen fra The German Aerospace Center (DLR) i Tyskland, Prof. David Lee fra Centre for Aviation, Transport, and the Environment (CATE) ved Manchester Metropolitan University i Storbritannia og Dr. Chih-Chieh Chen fra National Center for Atmospheric Research i USA.

SAS, Avinor og Telenor er involvert som brukerpartnere.

AVIATE er et fireårig prosjekt (2020-2023) og er finansiert av Norges forskningsråd.