CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Skadene etter orkan IRMA i Florida. BILDE: Florida Fish and wildlife, via flickr.

Skadene etter orkan IRMA i Florida. BILDE: Florida Fish and wildlife, via flickr.

ClimINVEST - Skreddersydd klimainformasjon for investorer

ClimINVEST-prosjektet vil bringe forskere og investorer sammen i en serie vitenskap-praksis laboratorier for å utvikle skreddersydd informasjon om klimaendringer for de som tar investeringsbeslutninger. Denne informasjonen skal tydeliggjøre fysisk klimarisiko og muligheter for ny grønn vekst. 

Ekstreme værforhold over hele verden har allerede forårsaket store kostnader for næringslivet og samfunnet. Klimaforskere forventer at frekvensen og alvorlighetsgraden av naturlige værfenomener som vindstorm, springflo, tung nedbør, flom, tørke og varmebølger vil øke. Selv påvirkninger som var forventet over en mye lengre tidshorisont som havnivåstigning, observeres allerede i dag. Disse endringer blir videre komplisert av samspill med ekstreme værforhold.

Påvirkninger fra slike hendelser kan føre til en alvorlig og potensielt abrupt belastning på næringslivet, både på fasiliteter, forsyningskjeder, og ansatte og lokalsamfunn som selskapene er avhengige av. Imidlertid finnes det også nye investeringsmuligheter i sektorer eller selskaper som er godt posisjonert for å tilpasse seg fysiske klimaendringer.

Likevel gjør nesten halvparten av verdens største aktivitetseiere ingenting for å redusere klimarisiko. Mye av informasjonen som er tilgjengelig for investorer i dag, som karbonfotavtrykk, ignorerer de fysiske konsekvensene av klimaendringer.

 

Nye verktøy for klimarobuste investeringer

 

ClimINVEST ønsker å utvikle bedre indikatorer og verktøy for å kommunisere klimainformasjon, spesielt fysiske endringer, slik at økonomiske beslutningstakere kan ta bedre beslutninger i et klima i endring.

Prosjektet involverer en brukergruppe av institusjonelle investorer som allerede har vist aktiv interesse i å forbedre informasjonen om fysisk klimarisiko. Prosjektet er et tett samarbeid mellom en internasjonale investorgruppe og et tverrfaglig team av forskere fra Norge, Frankrike og Nederland.

Last ned flyer om ClimINVEST prosjektet her.

 

Prosjektdeltakere: