CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Norske kyr fôres med importert soya - er dette bærekraftig? Kli-mat skal identifisere mulige utslippskutt i norsk matproduksjon og -forbuk. Bilde: Eilif ursin reed

Norske kyr fôres med importert soya - er dette bærekraftig? Kli-mat skal identifisere mulige utslippskutt i norsk matproduksjon og -forbuk. Bilde: Eilif ursin reed

Hvordan kan norsk matproduksjon bli mer bærekraftig og klimavennlig?

Publisert 27.05.2016

Prosjektet Kli-MAT skal identifisere klimafotavtrykket til norsk matproduksjon og - forbruk og foreslå løsninger for en klimavennlig og bærekraftig matforsyning. 

Klimagassutslipp fra norsk matproduksjon og -forbruk må reduseres for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Potensialet er stort. Utslipp kommer ikke bare fra selve matproduksjonen, men blant annet også fra matavfall.

For å redusere klimagassutslippene av matproduksjon er det viktig for både produsenter og forbrukere å vite hvordan. Hvilket potensial finnes i selve produksjonen, nye forretningsmodeller mellom produsenter og konsumenter, andre kostholdsvalg, og reduksjon av matavfall? Hvilke av disse valgene har størst potensiale for å redusere utslipp? Og hvilke kan i tillegg ha positive effekter på helse eller biologisk mangfold?

Kli-MAT skal kartlegge klimafotavtrykket til norsk matproduksjon og -konsum gjennom hele verdikjeden fra matproduksjon til næringsmiddelindustrien, engros, detaljhandel, forbrukere og avfallshåndtering, samt lenkene mellom disse. Prosjektet skal identifisere gjennomførbare løsninger som kan legge til rette for en klimavennlig, bærekraftig og sikker matforsyning med minimalt svinn.

 

Det norske matsystemet er et komplisert system med mange aktører og krav. Kli-MAT skal identifisere hvordan alle disse lenkene kan bli klimavennlige og bærekraftige.  Illustrasjon av Bob van Oort.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal:

  • Identifisere eksisterende kunnskap om utslipp forbundet med verdikjeden i matproduksjonen (livsløpsanalyse), fra bønder til forbrukere til avfall. Vi skal analysere forskjellige produksjonsmetoder - konvensjonelle, økologiske og andre;
  • Lage scenarier ved å knytte lokale endringer til globale, for å forstå driverne, begrensningene og verdiene som bestemmer framtidige produksjons- og forbruksmønstre;
  • Identifisere gjennomførbare endringer i produksjonsmetoder og forbruk (produkt- og kostholdsvalg), både i nåværende norsk sammenheng og med antagelser om systemendringer.

Den 30. august 2016 organiserte vi en workshop med representanter fra hele matverdikjeden om de framtidige forandringer som vil påvirke den norske matverdikjeden fram mot 2030. Les oppsummeringen her.

 

Tverrfaglig forskning og kunnskap

Kli-MAT kombinerer forskning på klimagassutslipp, klimapolitikk, scenarioutvikling, omstillingsprosesser og klimatilpasning.

I tillegg skal prosjektet bygge på faglig kompetanse og erfaring fra brukerpartnere med lang erfaring i diverse ledd i matsektoren, bl.a. TINE, Bondelaget og andre.  

Har du lyst til å bidra med din ekspertise eller data om norsk matproduksjon eller -konsum? Ta kontakt med Bob på bvo@cicero.oslo.no.