CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Flomskader  i flom i Aurland 2014. Foto: NVE/Svein Arne Vågane

Flomskader  i flom i Aurland 2014. Foto: NVE/Svein Arne Vågane

Skal kartlegge norske kommuners arbeid med klimatilpasning

CICERO gjennomfører en spørreundersøkelse på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvordan norske kommuner arbeider med klimatilpasning.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut til alle landets kommuner 5. mars.

Norge påvirkes allerede av klimaendringer og mest sannsynlig vil vi i tiden som kommer oppleve kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Kommunene er nøkkelaktører for å lykkes i klimatilpasningsarbeidet og har vært tidlig ute med å sette klimatilpasning på dagsorden. Undersøkelsen vil synliggjøre og gi oversikt over utfordringer og behov i kommunene.  

– Nyttig verktøy

– Vi håper at resultatene av undersøkelsen vil bli et nyttig verktøy for alle som jobber med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner og kan bidra til økt samarbeid over kommunegrenser om felles utfordringer, sier seniorforsker ved CICERO Marit Klemetsen.

Resultatene vil danne grunnlaget for en oversikt over hvor langt kommunene har kommet i sitt klimatilpasningsarbeid og vil offentliggjøres i en rapport.

– If ser på denne kartleggingen som et viktig bidrag fra oss i det forebyggende arbeidet i Norge, sier informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge.

 

Inspirert av tilsvarende kartlegging i Sverige

Den norske undersøkelsen er inspirert av tilsvarende undersøkelser gjennomført i Sverige i 2015, 2016, 2017 og 2019 (pågående) av IVL Svenska Miljöinstitutet og Svensk Försäkring (forsikringsselskapenes bransjeorganisasjon). Se rapporten fra undersøkelsen blant svenske kommuner i 2017 her. IVL bistår CICERO med datainnsamlingen i Norge gjennom sitt etablerte verktøy for gjennomføringen av undersøkelsen.

For spørsmål om undersøkelsen, kontakt Miriam Dahl (miriam.dahl@cicero.oslo.no) eller Marit Klemetsen (marit.klemetsen@cicero.oslo.no)

Les også mer om CICEROs forskning relevant for kommunene her.