CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Natural and Anthropogenic influence on Precipitation and EXtreme events (NAPEX)

NAPEX skal utdype forståelsen av nedbør og ekstremnedbørsendringer fra ulike drivere av klimaendringer.

Tidligere studier indikerer at det er betydelige forskjeller i nedbør fra drivhusgasser og aerosoler. Et stort internasjonalt sammenligningsprosjekt, ‘Precipitation Driver Response Model Intercomparison Project - PDRMIP’ er initiert for å studere nedbørsendringer fra ulike modeller for forskjellige drivere av klimaendringer. Det er satt opp 6 hovedberegninger, noen for endringer i drivhusgasser, for aerosoler samt endringer i solinnstrålingen. Det er også satt opp noen beregninger for regionale endringer i klimadrivere. Beregninger er startet i 9 modellgrupper fordelt i Nord-Amerika, Asia og Europa inkludert 2 norske grupper og det forventes at antallet øker gjennom prosjektperioden. I NAPEX er det også studert trender i regionale mønstre av ekstremtemperaturer og det er vurdert samsvar mellom observerte og simulerte temperatur i løpet av de siste fire tiår (1971-2010) i forhold til de siste 15 år (1996-2010). Generelt faller de observerte trender innenfor det simulerte spekter av trender, med bedre konsistens for lengre periode. Romlige mønster av trender er forskjellig for de varme og kalde ekstremene, med varmeekstremer viser kontinuerlig positive trender over hele verden og de kalde ekstremene viser et sammenhengende avkjølende mønster over den nordlige halvkule midlere breddegrader som er fremkommet i de siste 15 årene og er ikke gjengitt av modellene. Denne regionale inkonsekvensen mellom modeller og observasjoner kan være en nøkkel til å forstå den siste pausen i global middeltemperaturøkning.