CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
FOTO:  Hans Braxmeier /Pixabay

FOTO:  Hans Braxmeier /Pixabay

Nyttig workshop om lokale energisamfunn

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 09.06.2021

CICERO-prosjektet COME RES har hatt sin første tema-workshop med hensikt å dele kunnskap om lokale, fornybare energisamfunn i Norge.

Deltakerne kom fra energisektoren, forskning, bransjeorganisasjoner, lokale myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner.

I COME RES er hensikten å se på rammeverk som legger til rette for etablering av lokale, fornybare energisamfunn. En viktig del av prosjektet er å bringe inn norske perspektiver fra relevante aktører innenfor myndigheter, energisektoren, industri og sivilsamfunn.

Workshopen hadde to sesjoner, der første del tok for seg rammevilkår og muligheter for lokale energisamfunn i Norge, mens del to gikk inn på reguleringer og virkninger på kraftsystemet.

- Mange land har kommet ganske langt i prosessen med å utarbeide rettigheter for lokale energisamfunn, men det er fortsatt vanskelig for grasrotinitiativer å sette seg inn i regelverk og mulige støtteordninger, sa prosjektleder Karina Standal i introduksjonen av dagen.

Blant temaene som ble presentert og diskutert var egenproduksjon av strøm i boligselskaper, noe som også er inkludert i det nye reviderte nasjonalbudsjettet for å bedre kunne legge til rette for at borettslag og boligsameier kan starte med lokal energiproduksjon. Videre ble det presentert hvordan kommunen kan være pådriver og tilrettelegger for lokale energisamfunn, her med eksempler fra Utsira. Blant annet ble det fremhevet hvordan kommuner kan bruke både forvalter- og tjenesteyterrollen i tillegg til en entreprenørrolle. NVE presenterte også flere eksempler på det regulatoriske rundt etablering av lokale energisamfunn i Norge. Noen av dagens reguleringer kan virke som ‘bremseklosser’ for å utnytte potensialet som ligger i lokale energisamfunn. Samtidig må NVE sikre en samfunnsmessig rasjonell elektrisitetsforsyning og forbrukerrettigheter. Det er i dag et kunnskapsbehov rundt hvordan man kan få til integrering av lokale energisamfunn på en god måte. Forskning rundt fleksibel integrasjon og verktøy for design og drift av lokale energisamfunn i Norge ble derfor også belyst.

Workshopen hadde to paneldebatter med representanter fra Zero, Småkraftforeninga, Solenergiklyngen, Utsira kommune, FNI/FME senteret Include, NELFO, Norges Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL), Gaia Arkitekter, Høegh Eiendom, RME/NVE og Sintef Energi. Temaet engasjerer mange og mange viktige perspektiver ble diskutert. For å sikre gode reguleringer og rammevilkår videre er det viktig at det skapes dialog på tvers mellom ulike aktører og beslutningstakere for å unngå silotenkning eller uheldige konsekvenser for enkelt næringer, forbrukere og samfunnet.

 

Alle innlegg og paneldebattene kan sees i opptak her:

Del 1. Del 2. 

Fyldig referat fra workshopen kan leses her

Les mer om prosjektet COME RES