CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Avventende klimaforhandlinger nok en gang

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 28.10.2004

Hva skjer etter 2012? Kommer utviklings-landene og USA til å påta seg klima-forpliktelser innenfor Kyoto-protokollen? COP 10 vil garantert ikke gi svar på noen av disse spørsmålene.

Det tiende partsmøtet i FNs klimakonvensjon - COP 10 - arrangeres i Buenos Aires i desember. Heller ikke denne gangen møtes partene for formelt å konkludere med at Kyoto-protokollen er trådt i kraft. Mellomstasjon

– COP 10 er også en "mellomstasjon" i arbeidet under klimakonvensjonen, og det kan ikke forventes vesentlige fremskritt eller initiativ under dette møtet, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

– Det er vanskelig å trekke fram enkelte tema som er mer viktige enn andre fordi man i stor grad viderefører det litt mer trauste og jevne byråkratisk betonte arbeidet som også utgjør en svært viktig del av arbeidet under konven­sjonen.

– Velkommen Russland!

Sekretariatet for FNs klima­konvensjon (UNFCCC) har tatt imot den russiske regjeringens avgjørelse denne høsten om å anbefale russisk godkjenning av Kyoto-protokollen med åpne armer.

– Ved å be Dumaen om å støtte Kyoto-protokollen, sender president Putin inspirerende signaler til det internasjonale samfunnet sier Joke Waller-Hunter i

UNFCCCs sekretariat i en pressemelding. - Russisk ratifisering vil være starten på en ny og spennende fase i det verdensomspennende arbeidet for å redusere risikoen for klimaendring.

Pål Prestrud mener russernes avgjørelse om å godkjenne Kyoto-protokollen vil være hovedtema utenfor den offisielle dagsorden, både blant delegater og observatører.

For tidlig for "Etter Kyoto"

- Samtaler om forpliktelser for perioden etter 2012 skal begynne i 2005, sier sekretariatet for FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) i en pressemelding. Dermed er det lite som tyder på at de som ønsker fortgang i post-Kyoto-samtalene ikke kommer langt i Buenos Aires. Pål Prestrud sier imidlertid at han forventer mer konkrete drøftelser på COP 10 om framtidige forhandlinger og hva som skal skje etter avslutningen av Kyoto-poerioden i 2012.

– Det er på tide at prosessen planlegges. Det er klart at dette spørsmålet er svært sensitivt og konfliktfylt, og det ligger som en spenning under hele arbeidet med COP 10. Jeg tror for øvrig at utfallet av valget i USA vil få stor innflytelse på arbeidet med internasjonale forpliktelser etter 2012, sier Prestrud.

Utviklingslandene

Det nederlandske Miljø- og natur­planbyrået (CPB) har nylig publisert en studie som viser at kostnadene ved en utslippsreduksjon på 30 prosent vil være minimale hvis også utviklingsland ble med i et effektivt globalt kvotehandelsystem. Nederland ville i så tilfelle få en reduksjon på 0,8 prosent i nasjonal­inntektene.

- Er tiden inne for at også utviklingslandene må påta seg forpliktelser i forbindelse med de internasjonale klimafor­handlingene?

– Dette er definitivt ikke tiden for å ta opp u-landenes fremtidige forpliktelser formelt i forhand­lingene. De rike landene må vise vilje og evne til å oppnå konkrete utslippsreduk­sjoner før det er håp om å få med u-landene, sier Pål Prestrud.

– Liten norsk innflytelse

Hvilken rolle Norge spiller i internasjonale forhand­linger vil ofte avhenge av hvilke briller vi ser gjennom. Etter verdens­toppmøtet i Johannesburg i 2002 vendte daværende miljøstatsråd Børge Brende hjem med heltestatus. Vel ett år senere ble han beskrevet som en statsråd som reiste med relativt lett bagasje til klimakon­ven­sjonens partsmøte i Milano.

- Hvor høyt kommer Norge til å snakke på COP 10, og på hvilken måte kan et land som Norge bidra konstruktivt i inter­nasjonale klimaforhandlinger - med vår oljevirksomhet og den lange veien til utslippsmålene?

– Norge har liten innflytelse på de store utford­ringene i de internasjonale forhand­lingene. EU, USA, de såkalte G77-landene og Kina og muligens Canada, Japan og Russland vil dominere her, sier Pål Prest­rud. – Vår troverdighet i de internasjonale forhand­lingene vil dessuten påvirkes av om vi klarer å få redusert vår egen vekst i utslippene. Men jeg mener likevel Norge kan bidra med aktiv støtte til Kyoto-protokollen og konstruktive forslag til debatten utover Kyoto-protokollens virketid.

Avventende klimaforhandlinger nok en gang

AVVENTENDE. COP 10 blir i likhet med COP 9 enda en venteboks på veien mot videre klimaforpliktelser etter 2012. (Foto: IISD)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 5, 2004