CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CoCliME: Co-development of CLimate services for adaptation to changing Marine Ecosystems

CoCliME-prosjektet skal samutvikle og samprodusere skreddersydde klimatjenester for marine økosystemer, samt et rammeverk for utvikling av klimatjenester som skal støtte beslutningstakere i forbindelse med økologiske og sosioøkonomiske effekter av klimaendringer i ulike kystområder.

Prosjektets konsortium består av et tverrfaglig team av natur- og samfunnsvitenskapelige forskere, beslutningstakere og brukere av klimatjenester. Teamet vil samarbeide for å identifisere felles og prioriterte sårbarheter og løsninger relatert til klimaendringer i seks europeiske kystområder gjennom case-studier fra Atlanterhavet, Østersjøen, Svartehavet, Middelhavet, Nord- og Norskehavet. I disse områdene vil CoCliME fokusere på statusindikatorer (f.eks. skadelig algeblomstring, marine biotoksiner og patogener, marint mikrobielt biologisk mangfold) som kan påvirkes markant av klimaendringer og som har direkte innvirkning på menneskers helse (matforgiftning og helseproblemer relatert til vannkvalitet), økonomisk velstand (fiskeri, havbruk, turisme) og sosial velvære (rekreasjon). En samproduksjons- og samutviklingsstrategi for klimatjenester vil identifisere informasjon og kunnskapsbehov for beslutningstakere og brukere, og legge til rette for og fremskynde lokale, nasjonale og europeiske beslutningsprosesser for tilpasning til klimaendringer. Disse rammebestemmelsene for klimatjenester for marine økosystemer vil bidra til mekanismer som FNs bærekraftsmål, EUs Havstrategidirektiv, Direktiv om marin arealplanlegging, nasjonale overvåkings- og rapporteringskrav og planlegging av klimatilpasning for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av Europas kyst- og marine økosystemer for framtidige generasjoner.

 

CICERO’S role

CICERO is contributing social science expertise on integrated climate impacts, vulnerability and adaptation assessments and co-development with stakeholders, and providing cross-case and cross-WP guidance on decision making support and co-evaluation of past, current and future impacts, vulnerability and adaptation. As Norwegian partners, CICERO and Institute for Marine Research lead stakeholder engagement for the Norwegian Sea and Norwegian Skagerrak cases.

WP1 co-lead (with SEI, Stockholm): User engagement, co-development, co-production, capacity building (all cases)

WP4 co-lead (with Marine Institute, Ireland): Delivery and dissemination of CoCliME services and transferable processes (all cases)

Other Partners (PIs) involved in CoCliME:

 • Julie Maguire, Daithi O'Murchu Marine Research Station, Ireland
 • Uwe John, Alfred Wegener Institut, Germany
 • Elisa Berdalet, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain
 • Philipp Hess, Institut Francais de recherche pour l'Exploitation de la Mer, France
 • Muriel Travers, University of Nantes, France
 • Rodolphe Lemée, Université Pierre et Marie Curie, France
 • Jennifer West, Center for International Climate and Environmental Research – Oslo, Norway
 • Lars Johan Naustvoll, Institute of Marine Research, Norway
 • Elena Stoica, National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa”, Romania
 • Helen Andersson, Swedish Meteorological & Hydrological Institute, Sweden
 • Karina Barquet, Stockholm Environment Institute, Sweden

Funded through: European Research Area (ERA-NET) for Climate Services (ERA4CS)