CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Framtidige forpliktelser på agendaen

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 23.11.2005

Klimakonferansen i Montreal er forventet å bli et viktig vendepunkt i de internasjonale klimaforhandlingene. Denne konferansen skal diskutere en ny forpliktelsesperiode etter Kyoto-protokollens virkeperiode i 2008-2012. – Vi håper Montreal-konferansen får i stand samtaler og forhandlinger om samarbeid i bredere perspektiv etter 2012, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.


Montreal i Canada forventer mellom 8.000 og 10.000 deltakere fra omkring 150 land til den 11. konferansen (COP 11) mellom partene i FNs Klimakonvensjon (UNFCCC) og det første møtet (MOP 1) mellom partene i Kyoto-protokollen 28. november til 9. desember.

Videre samarbeid uten Kyoto-protokollen?

Klimakonferansen i Montreal blir betegnet som historisk fordi dette er de første forhandlingene som holdes etter at Kyoto-protokollen trådte i kraft i februar i år. Det er forventet at denne samlingen vil bli den største mellomstatlige klimakonferansen siden Kyoto-protokollen ble vedtatt i 1997. Og videre forpliktelser etter 2012 skal stå på agendaen denne gangen.


– Vi har håp om et fortsatt internasjonalt klimasamarbeid etter 2012, selv om det er vanskelig å se for seg en fortsettelse av Kyoto-protokollen uten USA og Australia, sier direktør Pål Prestrud i CICERO Senter for klimaforskning. – Mye tyder på at en fortsettelse uten disse store industrilandene vil skape ubalanse og redusere konkurranseevnen hos de landene som til nå har vært villige til å påta seg forpliktelser under Kyoto-protokollen.

Frivillig CO2-fangst og -lagring

Britene har nylig overfor EU-parlamentet understreket at en ny klimaavtale som skal erstatte Kyoto-protokollen etter 2012, må ha spesifikke utslippsmål som sørger for at de nasjonale økonomiene ikke skades. Storbritannias statsminister Tony Blair har imidlertid signalisert at han foretrekker satsing på ny teknologi framfor bindende utslippsmål for å unngå klimaendringer.

USAs energidepartement har ifølge Reuters nyhetsbyrå antydet at representanter fra Bush-administrasjonen vil bruke klimakonferansen i Montreal til å presse på for å få til en frivillig plan for lagring av klimagasser. Det er ingen som lenger tror at Bush-administrasjonen vil være med på å få til forpliktende mål for perioden etter Kyoto-protokollens virkeperiode 2008-2012.

– Det grunnleggende problemet med at USA kvier seg for forpliktelser løses ikke på COP 11 og COP/MOP 1. Dette må løses i politiske samtaler på høyt nivå, sier CICERO-direktør Pål Prestrud. – Men vi håper at konferansen får i stand samtaler og forhandlinger om samarbeid i bredere perspektiv etter 2012. Det er viktig å fortsette arbeidet under Kyoto-protokollen, men samtidig kan vi tenke oss flere typer samarbeid mellom land eller regioner. Vi trenger en tung satsing på teknologi, og her er det viktig at de rike landene samarbeider.

Tror på teknologibeslutning

Kyoto-protokollen har et krav om at industrilandene i perioden 2008-2012 skal kutte utslippene av klimagasser med 5,2 prosent i forhold til 1990-utslippene. USA som ansvarlig for verdens største utslipp av klimagasser, har valgt ikke å forplikte seg ifølge Kyoto-protokollen. Forpliktelsene blir for kostbare, og i stedet foreslår Bush-administrasjonen blant annet frivillig CO2-fangst og -lagring i samarbeid mellom flere land. Ifølge USAs energiforvaltning, vil slike planer omfatte de fleste EU-statene, India og Saudi-Arabia.

– FN-møtet blir et viktig punkt for denne teknologien, vi har tro på at en beslutning vil bli tatt i Montreal, sier Mark Maddox – en talsmann for USAs Energy Department – til Reuters. Maddox vil imidlertid ikke si hva slags avtale det vil bli snakk om.

Utslippene kan økeUnited Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC – Klimakonvensjonen) publiserte 17. november rapporten Key GHG data som bekrefter en reduksjon av utslipp av klimagasser i industrilandene som gruppe. Denne rapporten er den første rapporten fra UNFCCC som dekker alle offisielt tilgjengelige data om utslipp av klimagasser i industriland og utviklingsland innenfor Klimakonvensjonen.

Det betyr at rapporten omfatter utslipp fra 40 industriland og 121 utviklingsland. UNFCCC sier at utslippsreduksjonen hos industrilandene er målbare og at de totale utslippene av klimagasser i den aktuelle gruppen var redusert med 5,9 prosent i 2003. Likevel minner sekretariatet for Klimakonvensjonen om at videre innsats er helt nødvendig for å stabilisere kuttene og redusere ytterligere. Fungerende leder for Klimakonvensjonens sekretariat Richard Kinley understreker at de hyggelige utslippskuttene som rapporten Key GHG data viser til, ble oppnådd tidlig i 1990-årene i land i østlige og sentrale Europa takket være økonomiske omveltninger.

– Det vi ser er at utslippene fra industrilandene som gruppe har vært stabile de siste årene og de har ikke minket slik de gjorde tidlig på 1990-tallet. Men framskrivninger indikerer muligheten for økte utslipp innen 2010. Dette betyr at industrilandene fortsatt har en utfordring i forhold til å sikre varige og kraftige utslippsreduksjoner, sa Richard Kinley på en pressekonferanse 17. oktober.