CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimaforhandlinger i Warszawa

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 08.11.2013

11. til 22. november samles partene til FNs klimakonvensjon til sitt 19. partsmøte, COP 19. Målet er å sikre en ny klimaavtale innen 2015.


Stikkord for forhandlingene i Warszawa:

  • rettferdighet
  • rimelighet
  • finansiering
  • skogtiltak
  • tilpasning

Klimaforhandlingene innenfor FN-systemet skal komme fram til en ny, internasjonal klimaavtale innen 2015. Og denne avtalen skal tre i kraft i 2020. Det er ikke klart hvorvidt avtalen vil bli juridisk bindende.

Durban-plattformen
Møtene i Warszawa blir tredje samling i andre sesjon under den såkalte Durban-plattformen. Denne plattformen ble etablert under Klimakonvensjonens 17. partsmøte i Durban i 2011, og går blant forhandlerne under betegnelsen ADP 2-3 (The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, third part of second session).

CICEROs delegat til Klimakonvensjonens 17. partsmøte i Durban, Steffen Kallbekken, pekte etter forhandlingene på at Durban-plattformen i praksis innebærer at vi gir opp målet om å begrense global oppvarming til to grader fram mot 2100.

Nye møteledere
Ønsket for samtalene i Warszawa innenfor ADP 2-3 er nå at partene skal bidra til å formulere en mer "balansert, fokusert og formell" arbeidsmåte. Møtene skal ledes av to nye co-chairs, EUs Artur Runge-Metzger og Kishan Kumarsingh fra Trinidad og Tobago. Runge-Metzger har ifølge nyhetstjenesten Eco-Business lagt vekt på at det ikke finnes én enkelt oppskrift på hvordan vi definerer rettferdighet og rimelighet. Han sier at for å komme fram til et resultat som alle parter kan godta, må det en sterk politisk beslutning til, en som er bygget på indikatorer og analyser. Kumarsingh representerer Alliansen av små øystater (AOSIS), og det er en viktig utvikling at han skal være med på å lede forhandlingene, gitt den sterke påvirkningen som AOSIS har hatt når samtalene dreier seg om rettferdighet og differensiering.

Tilpasning viktig
Innen møtene i Warszawa har alle parter hatt mulighet til å spille inn i flere omganger, og Klimakonvensjonens sekretariat har allerede gjort flere tekniske dokumenter tilgjengelige basert på disse innspillene.

Et uformelt notat fra Runge-Metzger og Kumarsingh peker på at det blir stadig klarere at tilpasning vil være en integrert del av avtalen som skal være ferdig i 2015. Forholdet mellom utslippskutt og tilpasning vil kreve påpasselige forhandlere. Ifølge notatet har flere av partene til Klimakonvensjonen begynt å utforske et konsept som omfatter mål og forpliktelser for tilpasning fordi de ser dette som viktig for å lykkes med utslippskutt og for å oppnå støtte til tilpasning og støtte for tap og skade.

"Partene har også begynt med å uveksle synspunkter om hvordan 2015-avtalen vill kunne knyttes til den tilpasningsinfrastrukturen som allerede finnes under Klimakonvensjonen", heter det i notatet fra Runge-Metzger og Kumarsingh.

Rettferdighet og rimelighet
Miljøorganisasjonene er viktige aktører i klimaforhandlingene. Og Eco-Business beskriver hvordan et utspill om rettferdighet og rimelighet fra Climate Action Network (CAN) har fått oppmerksomhet i forhandlingene. CAN foreslår et rammeverk – Equity Reference Framework (EFR) som tar inn Klimakonvensjonens prinsipper om Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities. Dette må ifølge CAN gjøres på en måte som anerkjenner både de forskjellige bidragene til oppvarming fra rike land og utviklingsland, forskjellene mellom økonomisk og teknisk kapasitet til å takle problemene og landenes rett til en bærekraftig utvikling.

Climate Action Network er et nettverk for flere enn 850 uavhengige organisasjoner fra over 90 land. I sin oppfordring til COP 19 sier CAN at de ønsker å minne partene om at det fortsatt er mulig å unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 til 2 grader. "Det er mange uløste saker, mangelen på tillit mellom landene en viktig sak", sier CAN. Nettverket anbefaler at partene under COP 19 går løs på de kortsiktige målene for tilpasning og gapet i klimafinansieringen. "Dette vil bidra til å bygge tillit mellom partene og skape et positivt momentum fram mot et klimaregime etter 2015", sier CAN.
Retningslinjer for skogprogram
Skog- og klima-programmet til miljøorganisasjonen WWF har oppfordret partene som samles i Warszawa 11-22. november om å gjøre ferdig strukturen omkring programmet REDD+. REDD+ omfatter 20 forsøksprosjekter i Brasil, Peru, Kamerun, Tanzania, Indonesia og Vietnam. Prosjektenes mål er å redusere avskoging og ødeleggelse av skog. WWF peker på at mekanismene innenfor programmet må være til fordel for mennesker og natur og at programmet trenger retningslinjer for overvåking, rapportering og verifisering. Også forskning fra The Center for International Forestry Research in Indonesia og universitetet i Wageningen konkluderte nylig med at det er behov for slike retningslinjer. Videre ønsker WWF sikker finansiering av REDD+ og at programmet integreres i en bredere struktur.

Norsk strategi?
Regjeringen Stoltenberg publiserte i august den norske delegasjonens strategi for klimaforhandlingene i Warszawa. Der het det at "Norges hovedprioritering er at en ny klimaavtale må inneholde tallfestede og juridisk bindende utslippsmål for alle land. Det må være et skikkelig regelverk for oppfølging av forpliktelsene, og avtalen må sikre at rike land gir støtte til lavutslippsutvikling og klimatilpasning i utviklingsland". Det er forventet at Norges nye regjering kommer med en ny strategi til forhandlingene i Warszawa som starter 11. november


Publisert av Jorunn Gran