CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimasamtaler i flere spor

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 03.11.2006

Det 12. partsmøtet i FNs klimakonvensjon (COP 12) og det andre partsmøtet under Kyoto-protokollen (COP/MOP 2) arrangeres i Nairobi i Kenya i november. Samtalene om videre forpliktelser om utslippskutt fortsetter – selv om ingen forventer noe gjennombrudd.

Møtene i Nairobi 6. – 17. november skal følge opp viktige prosesser om det framtidige klimaarbeidet som startet opp på FNs klimakonferanse, COP 11 og COP/MOP 1, i Montreal i fjor.

To spor i forhandlingene

I Montreal startet forhandlingene om nye forpliktelser for de 35 industrilandene som har forpliktelser under Kyoto-protokollen, de såkalte Anneks-I-landene. Møtene i arbeidsgruppen vil fortsette på partsmøtet i Nairobi, men noe gjennombrudd er ikke ventet. Michael Zammit Cutajar, delegat fra Malta, leder forhandlingene i arbeidsgruppen. Han uttrykte nylig at gruppen neppe blir ferdig som planlagt innen 2008, men kanskje snarere i 2009. Cutajar åpnet faktisk for 2010 dersom man så for seg en rolle for USA etter at presidentperioden til George W. Bush er over (Doyle 2006).
 
Det er et dilemma at samtalene om videre forpliktelser ikke inkluderer USA og Australia, som begge har valgt å stå utenfor Kyoto-protokollen. Dermed vil samtalene heller ikke lede til utslippsforpliktelser for store utviklingsland med kraftig vekst i klimagassutslippene. På overtid i Montreal ble USA likevel med på å starte det de kalte en dialog om det langsiktige samarbeidet under klimakonvensjonen. Dette samarbeidet vil foregå ved at industrilandene – inkludert USA – og utviklingslandene drøfter klimautfordringen i fellesskap. Dette andre sporet involverer alle 189 parter til klimakonvensjonen, men det er forutsatt at dialogen ikke skal være bindende eller åpne for forhandlinger som kan lede til nye forpliktelser.

Et tredje spor?

På det forrige partsmøtet i Montreal startet forhandlinger i henhold til Kyoto-protokollens artikkel 3.9 om en ny forpliktelsesperiode. Ifølge artikkel 9 skal partene foreta en revisjon av Kyoto-protokollen på det andre partsmøtet (COP/MOP 2). Det er usikkert hvordan en slik revisjon vil foregå. Men det er en svært sjelden anledning til å diskutere utslippsforpliktelser for de såkalte ikke-anneks I-landene – land som ikke har forpliktet seg til utslippskutt. En utvidelse av antallet land som påtar seg utslippsforpliktelser under Kyoto-protokollen må skje gjennom revisjon av hvilke land som listes i Anneks I til klimakonvensjonen. Derfor forventes det at G77-grupperingen ønsker å gjøre seg fort ferdig med denne revisjonen – gjerne allerede i Nairobi. Derimot vil en rekke Anneks I-land at dette skal behandles i arbeidsgruppen omtalt ovenfor og ses i sammenheng med artikkel 3.9-forhandlingene om den neste forpliktelsesperioden.
 
Et mulig kompromiss er at det blir en liten revisjon nå og en større revisjon om et par år. Men med en slik usikker kopling mot artikkel 3.9-forhandlingene, risikerer en å miste muligheten til å kunne bruke artikkel 9 til å gradvis utvide Kyoto-protokollen til en bred avtale. Sannsynligheten for at det blir et tredje forhandlingsspor er liten, fordi det overlapper for mye med de andre prosessene og fordi det vil være praktisk vanskelig å gjennomføre i Nairobi.

Vertskapet

Mens det forrige vertskapet, Canada, la ned et stort forarbeid og satt de tre I-er som ramme for partsmøtet – Implementation, Improvement og Innovation – vil utviklingslandsspørsmål bli sterkt vektlagt i Nairobi. Særlig vil afrikanerne ha store forhåpninger til det femårige handlingsprogrammet for tilpasning til klimaendringer, som opprinnelig ble vedtatt på COP10 i Buenos Aires. Forhandlingene om konkretisering av programmet har derimot vist seg vanskelig. På møtene i Klimakonvensjonens underorgan (SBSTA) i mai, brøt disse forhandlingene sammen grunnet misforståelser og motstridende interesser mellom sør og nord.

Demonstrerbar framgang

Andre interessante saker å følge i Nairobi vil bli Anneks I-landenes rapporteringer av demonstrerbar framgang. Innen fristen første januar 2006 hadde kun åtte parter rapportert. Og til maimøtene i konvensjonens underorgan for implementering (SBI) hadde land som Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Russland og Østerrike fortsatt ikke levert. G77-landene med Kina og Brasil i spissen har kraftig kritisert denne manglende overholdelsen av protokollens forpliktelser. Til tross for kritikken ble det lagt fram en omforent tekst som bemerket framgangen til en rekke land med deres etablering av systemer for effektiv implementering av Kyoto-protokollen, men også med bekymring for økende utslipp fra noen av Anneks I-landene. Russland hindret at dette ble vedtatt i plenum, og Sør-Afrika, på vegne av G77, anmeldte de  nevnte landene for manglende overholdelse.  Derfor kommer saken opp på ny, men komiteen som behandler saken har vært delt på midten og har ikke kunnet levere en innstilling.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 5, 2006