CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

"Kyoto-skogen" – et framskritt

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 21.02.2005

Den norske delegasjonen sier seg etter Klimakonvensjonens tiende partsmøte i Buenos Aires fornøyd med at partene omsider har fått i havn regelverk for hvordan skog som klimatiltak skal kunne bli målbart.

Den norske delegasjonen sier seg etter Klimakonvensjonens tiende partsmøte i Buenos Aires fornøyd med at partene omsider har fått i havn regelverk for hvordan skog som klimatiltak skal kunne bli målbart.

Artikkel 3.3 i Kyoto-protokollen slår fast at landene skal inkludere opptak og utslipp av klimagasser fra skogreising og avskoging i sine forpliktelser for 2008-12. Med basis i artikkel 3.4. besluttet klimamøtet i Marrakesh i 2001 (COP 7) også å åpne for kreditering av opptak knyttet til blant annet skogskjøtsel og forvaltning av jordbruksland, gitt at dette opptaket er menneskeskapt og har funnet sted etter 1990. Når det gjelder skogskjøtsel er det satt en øvre ramme for hvor mye hvert enkelt land kan kreditere i første forpliktelsesperiode.

Etter invitasjon fra Klimakonvensjonen har FNs klima­panel (IPCC) utarbeidet en såkalt god praksis (GPG) for hvordan landene kan kartlegge opptak og utslipp knyttet til artikkel 3.3. og 3.4. På COP 10 ble partene enige om hvordan data skal rapporteres hvert år, og det ble besluttet av partene skal følge IPCCs GPG.

– Det var imidlertid svært vanskelig å oppnå denne enigheten, fordi enkelte utviklingsland ønsket en identifisering av alle arealer i "Kyoto-skogen" ned til minste skogteig, sier Audun Rosland fra den norske delegasjonen til COP 10. Rosland er prosjekt­leder i Statens forurensnings tilsyns- seksjon for klima og energi.

Rosland understreker at identifisering av alle arealer ville være i strid med IPCCs anbefalinger og utelukke bruk av statistiske metoder – såkalt sampling – som i dag brukes av de fleste industriland.

– Heldigvis ble det til slutt oppnådd enighet om at også statistiske metoder skal kunne aksepteres, sier Rosland til CICEROne.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 1, 2005