CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Kyoto ytterligere forsinket

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 30.10.2002

NEW DELHI: Under et uformelt seminar på klimakonferansen som pågår i New Dehli (COP8), hvor representanter for både den russiske regjeringen og Dumaen deltok, kom det signaler som kan tyde på at Kytotoavtalen blir ytterligere forsinket

På grunn av en omstendelig godkjenningsprosess i Russland, ble det anslått at Kyotoprotokollen ikke vil bli ratifisert av Russland før i september neste år. Siden Kyotoavtalen ikke trer i kraft før 90 dager etter at nok land har ratifisert, er det dermed ikke sikkert at man har en klimaavtale innen neste partsmøte heller. Tidligere målsettinger har blant annet vært å få avtalen ratifisert innen miljøtoppmøtet i Johannesburg tidligere i år.

Canadas statsminister Jean Chrétien har gitt utrykk for at Canada vil ratifisere Kyotoprotokollen i desember i år. Det er likevel Russland som er avgjørende for når Kyotoprotokollen vil tre i kraft.