CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

– Må være fleksible

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 15.02.2006

USA slipper ut mest klimagasser – og vil ikke forplikte seg til å redusere utslippene. CICERO-direktør Pål Prestrud tror likevel det må være mulig å få amerikanerne med videre. Løsningen kan være svært fleksible – og kanskje til og med frivillige – løsninger parallelt med FN-prosessene.

Den samlede pakken med regler som partene i Klimakonvensjonen først ble enige om i Marrakesh i 2001, ble formelt vedtatt under klimakonferansen i Montreal i november og desember. Direktør Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning er svært fornøyd med at møtene i Montreal avsluttet meget kompliserte prosesser og vedtok reglene for etterlevelse av Kyoto-protokollen.
– Vi fikk også til en avtale for videre samtaler mellom de landene som har utslippsforpliktelser i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode og beslutning om en dialog under Klimakonvensjonen, sier Prestrud. – Selv om jeg ikke vil betegne det som et framskritt at USA aksepterte å være med på en dialog uten føringer for framtidige forhandlinger eller forpliktelser, er det positivt og det gir håp.
 
Norge og EU var blant de delegasjonene som understreket at de er klare for nye og strengere forpliktelser i en videreføring av Kyoto-protokollen. Mens både USA og Australia avviste slike forpliktelser.
– USA kom dårlig ut i første forpliktelsesperiode og har argumentert med at forpliktende utslippskutt vil gå utover økonomien. Men det må være mulig å vise veier ut av dette som ikke går for alvorlig utover økonomien, sier Pål Prestrud. – Det er gjort forskning som viser at forpliktelser innenfor Kyoto-protokollen ikke vil skade verken verdensøkonomien eller USAs økonomi alvorlig.
 
Prestrud understreker videre at det må gå an å få amerikanerne med på andre former for samarbeid.
– Vi bør være fleksible, det er viktig at USA ikke blir stående utenfor. Da må det ikke bare handle om utslippsmål og kvoter – i stedet kan det kanskje være mulig å knytte seg opp mot de systemene som opprettes innenfor Kyoto-protokollen på frivillig basis. Vi ser nå eksempler på at grupper av amerikanske stater ønsker å delta i kvotehandel på frivillig basis, sier Prestrud.
 
CICERO-direktøren ser ikke bort fra at mange veier kan føre til målet om utslippsreduksjoner.
– Det må gå parallelle prosesser i tillegg til de store, tunge FN-forhandlingene. Det må være andre typer samarbeid – bilateralt og nasjonalt – i tillegg. Vi må ikke vente på FN-prosessen, det kan bli en sovepute, sier Prestrud. – Gitt at vi tar klimaendringene på alvor, skal det kuttes 60 til 70 prosent i utslippene av klimagasser på noen tiår. Jo lenger vi venter, desto vanskeligere blir det å få dette til.
– Må være fleksible

SYNDEBUKKEN. USAs delegasjonsleder Harlan Watson var et av Montreal-konferansens mest ettertraktede intervjuobjekter. – Vi tror ikke på tallfestede mål og tidstabeller og kan ikke svare på hvorfor de andre er uenige med oss, var Watsons melding. (foto: IISD)

– Må være fleksible

HÅPER: Målet er kraftig reduserte utslipp. CICERO-direktør Pål Prestrud håper at flere veier kan føre til målet. (foto: Tove Kolset)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 1, 2006