CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Planarbeid i Polen

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 01.12.2008

POZNAŃ/POLEN: Poznań er ikke bare et hvileskjær i det internasjonale klimaarbeidet. Klimakonvensjonens partskonferanse 1.til 12. desember skal få på plass et fleksibelt og målrettet arbeidsprogram for 2009.


– Et godt arbeidsprogram fram mot partsmøtet i København i 2009 er viktig. Og politisk press blir helt avgjørende for å komme i mål, sier Hanne Bjurstrøm som leder den norske delegasjonen til Poznań.

Konvensjonssporet viktig for Norge

Forhandlingene fortsetter i to spor når partene i FNs klimakonvensjon samles til møter i Poznań. Det såkalte konvensjonssporet omfatter alle partene i Klimakonvensjonen, mens det parallelle Kyoto-sporet avgrenses til de partene som har ratifisert Kyoto-protokollen. Den norske delegasjonen til dette 14. partsmøtet kommer til å legge vekt på å presentere Norges og EUs mål om en maksimal global temperaturøkning på to grader celsius. Det blir særlig viktig å legge vekt på dette i den delen av partsmøtet der også USA deltar. USA deltar ikke i det såkalte Kyoto-sporet, da landet ikke har ratifisert Kyoto-protokollen.

EU og Norge sammen om to gradersmålet

Det internasjonale energibyrået (IEA) har nylig analysert kostnadene ved å begrense den globale oppvarmingen til henholdsvis to og tre grader celsius. Prisen er dobbelt så høy dersom verden skal nå et mål om maksimum to graders oppvarming sammenliknet med et mål på maksimum tre graders oppvarming.

– IEA sier ikke at målet er tapt, men at det krever raske tiltak å nå målet. Derfor må Norge sammen med EU presse på for å opprettholde dette målet, sier Norges delegasjonsleder Hanne Bjurstrøm.

Ingen virkemidler uten USA

I tillegg til togradersmålet, er diskusjoner om bilaterale tiltak, skog og internasjonal skipsfart viktig for Norge på møtene under COP 14. Norges forhandlingsleder påpeker at det var planen at samtalene om Kyoto-protokollen skulle konkludere om virkemiddelbruk i Poznań. Dette kommer neppe til å skje.

– Virkemidlene er bestemmende for de utslippsmålene som industrilandene setter seg, og det er vanskelig å få partene til å forplikte seg uten at de vet hva USA og utviklingslandene kommer til å gjøre, sier Bjurstrøm.

Mellomstasjon: Poznań

Mange snakket om Bali. Alle snakker om København. Poznań er partsmøtet som mange betegner som en slags mellomstasjon i det internasjonale klimaarbeidet.

– Det er ikke store forventninger til møtet, men jeg er optimist, sier Bjurstrøm. Hun henviser blant annet til signaler fra den påtroppende demokratiske administrasjonen i USA.

– Obama sender ingen egne folk til Poznań, men en del demokratiske senatorer kommer til å være til stede under møtene.

Bare 12 måneder til neste gang

Klimakonvensjonens 15. partsmøte som skal arrangeres i København i desember 2009 omtales som Klimatoppmøtet. Dette møtet er den endelige tidsfristen man har satt seg for å få landet en avtale som kan etterfølge Kyoto-protokollen. CICERO-direktør Pål Prestrud er skeptisk til at man får i havn en avtale i København.

– Muligens får man til en enkel rammeavtale der regelverket utarbeides etter hvert, sier Prestrud.