CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Positiv til resultat i Bali

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 16.12.2007

BALI/INDONESIA: – Jeg syns det er oppløftende at det ble enighet i Bali om en plan for de videre forhandlingene om en global klimaavtale etter Kyoto, sier CICERO-direktør Pål Prestrud som har fulgt de siste intense forhandlingene på Bali-møtet.


Selv om planen fra Bali ikke gir noen føringer for bindende utslippsforpliktelser, slik som EU og Norge har jobbet for, mener Prestrud resultatet har blitt så bra som man kunne forvente.

– Det er etter min mening ikke så viktig hva som står om bindende utslippsforpliktelser i planen. Vi har fått med USA på videre forhandlinger og dette er en ny vending i klimaarbeidet som i ti år har vært fastlåst, sier han.

Forhandlingene i teksten har blant annet dreid seg om et tallfestet utslippsmål på 25 – 40 prosent kutt i industrilandenes utslipp innen 2020. I tillegg har EU og Norge jobbet for å få inn et 2-gradersmål, men dette har ikke vært mulig å få til.

De siste dagene har vært preget av harde forhandlinger hvor utviklingslandene og USA har byttet på å komme med innvendinger mot avtaleteksten. Det var derfor stor lettelse da man på overtid til slutt ble enige om planen som legger føringer for når og hvordan de videre forhandlingene skal foregå.

– De tøffe forhandlingene i slutten viser hvor vanskelig det vil bli å komme fram til en ny bindende avtale på klimaforhandlingene i København i 2009. USA er fortsatt den parten som er avgjørende for å komme i mål, sier Prestrud.

Utenom de formelle forhandlingene annonserte Norge under Balimøtet at de ville gi tre milliarder norske kroner årlig til arbeidet med å forhindre avskoging i utviklingsland.

– Dette fondet kan gi et viktig bidrag til å nå 2-gradersmålet hvis også flere rike land følger etter Norge med penger. Stopping av avskoging gir utslippskutt på kort sikt som er svært viktig for hindre at økningen i den globale middeltemperaturen overstiger 2 grader, sier Prestrud.

Les hele avtaleteksten i Bali action plan (pdf)