CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Synspunkt: Kyoto kan kollapse

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 24.10.2003

Russerne kan fortsatt ta livet av Kyotoprotokollen – eller berge den. Det er i grunnen alt vi vet etter den store klimakonferansen i Moskva, som mange hadde håpet skulle gi svar om Russlands holdning (se Tror fortsatt på Kyoto og Putin holder mulighetene åpne). Før avtalen eventuelt må avskrives kan vi vente en periode med ytterligere seigpining. EU, Norge og de andre Kyoto-partene har dårlig tid – men ikke Vladimir Putin.

Slik har det blitt på grunn av Kyotoprotokollens regel om at den trer i kraft først når den er ratifisert (godkjent) av i-land som sto for minst 55 prosent av disse landenes CO2-utslipp i 1990. Etter at USA har sagt definitivt nei til å delta og de fleste andre land har ratifisert, avgjør Russland avtalens videre skjebne. Denne posisjonen har russerne allerede utnyttet til å presse gjennom endringer i regelverket. Representanter for russiske myndigheter insisterer nå på at den videre somlingen skyldes at landet trenger tid til å vurdere konsekvensene av å ratifisere. Blant annet frykter man at klimaavtaler i framtiden kan begrense mulighetene for økonomisk vekst. Intern uenighet spiller også en rolle. Men mange observatører tolker russernes uklare signaler som forhandlingsspill

I tidligere utgaver av CICEROne har vi skrevet mye om russernes utsikter til å tjene penger på å selge overskuddskvoter til Vesten. Kanskje ønsker de fortsatt garantier for at EU, Japan og Canada vil kjøpe deres kvoter – etter at den potensielle storkunden USA forsvant ut av bildet. Kanskje ønsker de andre goder til gjengjeld for ratifisering. Og kanskje spiller de som Arild Moe antyder ganske enkelt Svarteper, og vil plassere ansvaret for et sammenbrudd hos andre. Uansett er det grenser for hvilke innrømmelser EU og kompani kan gi som følge av slik utpressingstaktikk. Og det er grenser for hvor lenge den uavklarte situasjonen kan fortsette før Kyotoprotokollen må erklæres død – i hvert fall i sin nåværende form. I følge avtalen skal partene rapportere om framskritt på veien mot utslippsmålene allerede i 2005. Mens man venter på Russland står de videre forhandlingene går på tomgang, og Klimakonvensjonens partsmøte i Milano i desember kan dermed bli et langt gjesp.

Bryter Kyotoprotokollen sammen, er det selvsagt en krise for internasjonal klimapolitikk. Men alt arbeidet med å gjennomføre protokollen er likevel ikke bortkastet. For eksempel vil EUs vedtatte system for kvotehandel med klimagasser, som ble utarbeidet for å oppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollen, bli satt ut i livet selv om protokollen aldri trer i kraft. Videre kan landene bestemme at styret for Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) likevel skal arbeide videre. CDM er en ordning for å godkjenne prosjekter som skal redusere utslipp av klimagasser i utviklingsland. Mekanismen ble opprettet som del av Kyotoprotokollen, for at i-land som gjorde investeringer i godkjente prosjekter skulle få slippe ut mer klimagasser på hjemmebane enn Kyotoprotokollen ellers tillater. Hvis protokollen ikke trer i kraft, kan det tenkes at EU-landene likevel vil tillate bedrifter å kjøpe CDM-kreditter og dermed få rett til å slippe ut mer innenfor EUs eget kvotesystem. Kanskje vil andre land og regioner også opprette egne kvotesystemer som benytter seg av denne muligheten for internasjonalt samarbeid.

Kyotoprotokollen omtales av sine varmeste tilhengere som et lite, forsiktig skritt i riktig retning. Det har lenge vært uklart hvordan den kan utvides til et mer virkningsfullt og globalt samarbeid, siden både storforurenseren USA og de folkerike u-landene ikke vil høre snakk om at de skal pålegges utslippsgrenser etter mønster av Kyotoprotokollens krav til i-landene. Denne store utfordringen eksisterer uansett om Putin redder Kyotoprotokollen i ellevte time – eller om han lar den avgå ved døden.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 5, 2003