CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Til Montreal med ambisjoner

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.12.2005

MONTREAL: Partene som er samlet til møter under Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen i Montreal, har denne uka toppet delegasjonene sine med representanter for regjeringene. Norges miljøvernstatsråd Helen Bjørnøy leverte i dag sin tale til klimaforhandlingene.


- Vi trenger et bredt og ambisiøst rammeverk etter 2012, sa Bjørnøy. Hun lovet også strengere lut for å håndtere de økende norske utslippene av klimagasser.

- I løpet av de siste 15 årene har Norge introdusert politiske føringer og tiltak for å redusere utslipp i nesten alle sektorer. Vi bruker de redskapene vi har tilgjengelig - skatter, lovgivning, kvotehandel og avtaleverk. Likevel har vi ikke greid å stanse utslippsveksten. Derfor må vi styrke politikken og tiltakene for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene. Dette har høy prioritet hos den norske regjeringen, sa Bjørnøy - og framhevet Lavutslippsutvalget som eksempel på veier Norge skal gå for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Industrilandene må fortsatt gå foran

Norges miljøvernminister understreket at de resultatene det internasjonale klimaarbeidet hittil har hatt, bare er et lite skritt i retning av å oppfylle målene i Klimakonvensjonen.
- Klimaendringer oppfordrer til solidaritet, sosial rettferdighet og delt ansvar. Norge og andre industrialiserte land har forårsaket mesteparten av klimaendringene til nå, og utviklingslandene fortsetter å betale den høyeste prisen i form av klimapåvirkninger. Vi - de industrialiserte landene - må gå foran med å redusere utslippene, sa Bjørnøy.

- Se på Arktis
Bjørnøy pekte også på det som skjer i Arktis.
- Temperaturen i Arktis har økt nesten dobbelt så mye som i resten av verden. Dette er dramatisk for de som lever i det sårbare arktiske miljøet. Det er også dramatisk for resten og verden, siden oppvarmingen i Arktis øker den globale oppvarmingen.

Applaus for vertskapet

Canadas statsminister Paul Martin høstet stående applaus da han innledet møterekken i klimakonferansens høynivå.

- We are in this together (- Vi er sammen om dette), sa Martin. - Utviklingslandene klandrer industrilandene - og de har rett. Men vi er sammen om dette.

Martin understreket behovet for at regjeringen sikrer det rammeverket som industrien trenger for å legge om til mer klimavennlig virksomhet - og påpekte at samfunnet ikke har evne til å leve med forbruksmønsteret og produksjonsmønsteret vi har i dag.

- Må endre levemåte
På vegne av Frankrike talte president Jacques Chirac per video.

- Klimaendringene er en brutal virkelighet, den største trusselen mot framtiden, sa Chirac. - De bevisene vi får og de hendelsene vi opplever er trender som ikke kan utfordres seriøst. Forpliktelser fram til 2012 er bare første skritt. Vi må forberede oss på å gå videre ved å stabilisere utslippene av klimagasser og deretter halvere dem innen 2050.

Chirac sa at han mener det er uansvarlig å si at mennesket bare må tilpasse seg klimaendringene. Han tror heller ikke teknologiske gjennombrudd vil være mirakelløsningen. I stedet tok han til ordet for å revolusjonere livsstilen.

- Dette er et historisk ansvar som vi alle bærer. Stor innsats er nødvendig, og Frankrike og Europa er klare til å gjøre dette, sa Chirac.