CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Venter på Vladimir

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 17.02.2004

I desember møtte miljøvernminister Børge Brende kolleger fra hele verden til klimaforhandlinger i Milano. Resultatene ble heller magre. Alle venter på at Russland skal avgjøre om Kyotoprotokollen trer i kraft.

Hvert år møtes ministere og byråkrater fra de fleste av verdens land til forhandlinger om klimaproblemet. I 1997 ble for eksempel Kyotoprotokollen undertegnet på det tredje partsmøtet til Klimakonvensjonen i Kyoto. Det niende partsmøtet som fant sted i Milano de to første ukene av desember ble en heller tam affære. Møtet var preget av usikkerheten rundt Kyoto-protokollens videre skjebne, som avhenger av om president Vladimir Putin og nasjonalforsamlingen i Russland velger å ratifisere (godkjenne) avtalen. Diskusjonen om nye avtaler som kan erstatte eller følge opp Kyotoprotokollen står også i stampe. U-landene og USA avviser nemlig alle punkter på dagsordenen hvor det kan komme opp forslag om at de skal begrense sine utslipp. U-landene er til og med motvillige til å vedta forpliktende regler for rapportering av deres utslipp.

Med små utsikter til politiske gjennombrudd fikk møtet preg av en rundebordskonferanse hvor ministrene kom med hver sine politiske erklæringer om klimaproblemet. Canada, Nederland og til og med Australia (et land som ikke vil ratifisere Kyotoprotokollen) erklærte at de tar sikte på å overholde sine forpliktelser selv om avtalen ikke trer i kraft. Miljøvernminister Børge Brende brukte mye av sitt innlegg til å presentere Statoils forsøk med lagring av CO2 i berggrunnen under Nordsjøen, og sier i følge NTB at ministere fra oljestatene Oman og Nigeria viste interesse for denne teknologien.

I skyggen av den politiske uenigheten ble likevel noen mer tekniske spørsmål avklart i Milano. Viktigst var kanskje reglene for skogplantingsprosjekter i u-land under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM, se Grønn utvikling tar tid). Møtet vedtok også nye regler for tre ulike fond som skal støtte tilpasning til klimaendringer og arbeid for å redusere utslipp av klimagasser i utviklingsland. Norge er et av landene som bidrar med penger til fondene.

Utenfor møtesalen

Spørsmål om framtiden til klimasamarbeidet etter at forpliktelsene i Kyotoprotokollen utløper i 2012 ble strøket fra dagsordenen av USA og u-landene. Men klimaforhandlingene er ikke bare en arena for landenes regjeringer. I tillegg deltar mange hundre observatører fra nyhetsmedier, forskningsinstitusjoner, miljøvern- og industrigrupper og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Ved siden av det offisielle møteprogrammet ble det avholdt mer enn 100 uformelle seminarer og møter i regi av slike observatørorganisasjoner. Her gikk diskusjonen høyt om mulighetene for nye klimaavtaler i framtiden.

Venter på Vladimir

DEMONSTRANTER. Utenfor møtelokalene på Klimakonvensjonens niende partsmøte (COP-9) i Milano prøvde demonstranter å vekke oppmerksomhet rundt Russlands nøling med å ratifisere Kyotoprotokollen.(Foto: IISD/ENB)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 1, 2004