CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Vil ha tilpasning på agendaen

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 09.12.2004

Ved oppstarten av COP 10 i Buenos Aires peker mange av partene i Klimakonvensjonen på temaet tilpasning.

I et seminar tirsdag understreket forskere fra blant annet START, TWAS og AIACC behovet for å legge vekt på tilpasning i klimaforskningen.
- Utredninger om klimaendringer og sårbarhet har ikke vært gode nok til å gi råd om lokal tilpasning, sa Richard Klein fra Potsdam Institute for Climate Impact Research. - Vi må utvikle metoder og verktøy som kan gi den informasjonen som lokale beslutningstakere trenger.

Hva gjør vi?

Klein påpekte at det nå er på tide å bevege seg fra spørsmålet "Klimaendringer - og hva så?" til neste problemstilling "Klimaendringer - hva skal vi gjøre med det?". Han skisserte hvordan forskning omkring klimapåvirkninger og klimatilpasninger beveger seg i ulike retninger.
- Forskning omkring påvirkning baserer seg på scenarier og modeller, mens tilpasningsforskningen baserer seg på kvalitative metoder. Lokale beslutningstakere trenger ikke mulige estimater for klimaendringer, de trenger sannsynlige anslag og cost/benefit-beregninger på hva det koster å handle kontra å ikke gjøre noe, sa Klein.

Fra utredning til strategi

Tom Downing fra Stockholm Environmental Institute påpekte fem kriterier for forskning på sårbarhet og tilpasning.

- Vi må først forstå konteksten en utredning er innenfor. Deretter må vi definere sårbarhet. Så må indikatorer i studien velges ut fra definisjonen. Og spørsmålet vi må stille oss, er om utredningen er knyttet opp mot strategier for tilpasning, sa Downing.

Dr Vincente Barros, University of Buenos Aires pekte på de klimatrendene vi allerede ser - og de tilpasningene som faktisk foregår.

- Det skjer allerede en tilpasning, men denne er for det meste autonom, sa Baros. - Nå trenger vi forskning for å forstå, hjelpe og forbedre denne autonome tilpasningen, fordi den tilpasningen som skjer nå, kan gi viktig erfaring i hvordan vi kommer til å respondere på framtidige klimaendringer.