CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimapolitikk - utnyttelse av Den grønne utviklingsmekanismen

Hans Martin Seip, Kristin Aunan, Haakon Vennemo, Asbjørn Aaheim

Etter intense forhandlingene er industrilandene unntatt USA kommet frem til en avtale som skal begrense utslippene av drivhusgasser. En av begrunnelsene USA angir for ikke å slutte seg til avtalen er at utviklingslandene ikke har forpliktelser. Selv om dette er urimelig, er det utvilsomt viktig å øke u-landenes engasjement i klimaspørsmål. Et bidrag kan være å klargjøre at mange tiltak som begrenser utslipp av drivhusgasser, også bidrar til å løse lokale og regionale miljøproblemer.

Mer detaljer

  • År: 2001
  • Tidsskrift: Naturen
  • Språk: Norwegian
  • Volum: 125
  • Hefte: 5
  • Side: 238 - 244
  • Issn: 0028-0887