CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimapolitikk i Norden. En sammenlikning av mål og virkemidler i de nordiske landene

Bård Lahn, Merethe Dotterud Leiren

Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av klimalovene som er innført eller under utarbeidelse i de nordiske landene, og av klimainnsatsen i transportsektoren. Rapporten påpeker at de nordiske landene framviser en rekke grunnleggende likhetstrekk i sin klimapolitikk, samtidig som det også er flere iøynefallende forskjeller. Variasjoner i energisystem og næringsstruktur knyttet til energi er en nøkkel til å forstå de forskjellige klimapolitiske valgene landene har tatt. Samspillet mellom likheter og forskjeller kan ses som et godt utgangspunkt for økte klimapolitiske ambisjoner, gjensidig inspirasjon og læring. Fra 2020 oppstår det en ny situasjon der alle de nordiske landene vil være en del av EUs felles klimapolitikk, både i og utenfor de kvotepliktige sektorene. Dette kan forsterke mulighetene for nordisk samarbeid i klimapolitikken. Rapporten peker på flere områder der de nordiske landene står overfor felles klimapolitiske utfordringer i tiden som kommer, og der økt nordisk koordinering og samarbeid kan være verdt å diskutere.

Mer detaljer

  • År: 2016
  • Språk: Norwegian