CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Visjoner av lavkarbon Norge

Asbjørn Torvanger, Christian Bjørnæs, Harald Francke Lund, Bob van Oort

Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er: Veitrafikk og skipstrafikk har blitt karbonfrie; Flytrafikken er basert på bio-drivstoff; I energisektoren har det skjedd en stor utbygging av fornybar energi, mens petroleum har gått betydelig tilbake; Prosessindustrien er blitt karbonfri ved hjelp av nye teknologier, bruk av biomasse, og karbonfangst og –lagring; Karbonfangst og –lagring har blitt koplet til biomasse-energi, slik at noe CO2 fjernes fra atmosfæren; Klimagassutslippene fra bygnings-sektoren har blitt kraftig redusert på grunn av null-utslipps hus som standard, byggematerialer med mindre klimaavtrykk, og resirkulering av byggematerialer; En større del av befolkningen bor i kompakte og miljøvennlige byer; Diett, matproduksjon og jordbruket er fundamentalt endret - det er stort sett slutt på animalsk proteinbruk; Avfall, materialer, råstoffer, vann, og varme fra avløpsvann resirkuleres og gjenbrukes effektivt. Veien mot lavkarbon Norge har vært mulig gjennom en langsiktig og troverdig strategi fra norske myndigheter, underbygd av tilstrekkelige tiltak, instrumenter og støtte.

Mer detaljer

  • År: 2016
  • Språk: Norwegian