CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl

For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet If og i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet. I denne rapporten presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen som ble besvart av 122 av landets 356 kommuner. Målsetningen med undersøkelsen er å kartlegge hvor langt kommunene har kommet med klimatilpasningsarbeidet, og synliggjøre utfordringer, behov og gode eksempler. Sammenliknet med undersøkelsen fra 2019 har kommunene i snitt forbedret sitt arbeid med klimatilpasning. De største kommunene leder an i arbeidet, men små kommuner har bedret seg mest siden fjorårets undersøkelse. Kommunene synes å ha fått en bredere tilnærming til klimatilpasningsarbeidet, blant annet ved at flere former for ekstremværhendelser tas i betraktning. De to viktigste barrierene for klimatilpasning i norske kommuner er mangel på ressurser (økonomi/personal) og mangel på tid/kapasitet

Mer detaljer

  • År: 2020
  • Språk: Norwegian