CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Helhetlig kunnskapsgrunnlag for klima og naturmangfold

Kristin Linnerud, Solveig Aamodt, Marianne Tronstad Lund, Anders Tønnesen, Fay Madeleine Farstad, Anne Sophie Daloz

Dette notatet er et innspill til Miljødirektoratets arbeid med helhetlig kunnskapsgrunnlag for klima, areal og naturmangfold. Prosjektet i Miljødirektoratet er avgrenset til terrestriske økosystemer, og skal analysere behov og foreslå oppfølginger for å bidra til mer helhetlig, nasjonalt kunnskapsgrunnlag i skjæringspunktet klima, areal og arealbruksendringer som samtidig har legitimitet og god kvalitet. Notatet er finansiert av CICERO sin budsjettpost for Nasjonale oppgaver og inngår ikke i CICERO sin ordinære rapportserie med de rutiner for kvalitetskontroll som tilhører. Gitt den korte fristen på oppdraget, er ikke notatet en systematisk gjennomgang eller syntese av den vitenskaplige litteraturen. CICERO har tatt utgangspunkt i det vi mener er relevant kunnskap og viktige kunnskapshull, samt gitt eksempler. Notatet må leses som et innspill i en pågående debatt om hvordan kunnskapsområdene klima, biologisk mangfold og arealkonflikter kan sees i sammenheng. Prosjektet er finansiert av Nasjonale oppgaver, prosjektnummer 31157 ved CICERO.

Mer detaljer

  • År: 2020
  • Språk: Norwegian