CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Virksomme klimabudskap

Elisabeth Lannoo, Eilif Ursin Reed

Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den beskriver forskning på verdier og innramming av budskap i kommunikasjon om klima og nord-sør problematikk. Videre gir rapporten eksempler på hvordan klimabudskap har blitt brukt av andre aktører, både i Norge og i andre land, og som kunne være verdt å teste i en norsk kontekst. Rapporten er skrevet i oppdrag av Naturvernforbundet, som ønsker å undersøke hvilke budskap som bidrar til å øke nordmenns klimaengasjement sett i sammenheng med et nord-sør perspektiv.

Mer detaljer

  • År: 2016
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2016:01