CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt

Borgar Aamaas, Terje Koren Berntsen

CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer og med en veldig enkel klimamodell for å estimere temperaturbaner av utslippsbaner og utslippstiltak. Analysen bygger på tidligere arbeid CICERO har gjort for Miljødirektoratet. Mandatet CICERO fikk var analysearbeid på disse fire temaene: 1) Vurdering av behovet for å oppdatere GTP(10)-faktoren Miljødirektoratet i dag benytter. 2) Beregne norske utslipp med GTP(10), AGTP, GWP* og eventuelt andre vektfaktorer for ulike tidshorisonter. 3) Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt av ulike utslipp/utslippsreduksjoner i samme figur. 4) Metodikk for kostnadsberegninger.

Mer detaljer

  • År: 2021
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2021:01