CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Norwegian petroleum policy in a changing climate

Bård Lahn (Report;2019:10)

The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to reconcile Norway’s goals of climate leadership and petroleum production by separat...

Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Miriam Stackpole Dahl, Marit Klemetsen (Report;2019:09)

Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten synliggjør utfordringer og behov i kommunene og tre...

Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio

Håkon Sælen, Marianne Tronstad Lund, Borgar Aamaas, Aaheim, Asbjørn (Report;2019:04)

The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon densities and carbon stocks. Further, we have assessed how different hypothetic...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019

Jan Ivar Korsbakken, Borgar Aamaas, Madslien, Anne (Report;2019:08)

Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ny og oppdatert statistikk. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunn...

Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse

Borgar Aamaas (Report;2019:07)

: Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C over...

ShareOn – midtveisrapport mai 2019

Tor Halfdan Aase, Marianne Aasen, Tom Erik Julsrud, Steffen Kallbekken, Karina Standal, Hege Westskog, Tellefsen, Sølvi, Wang, Lars (Report;2019:06)

ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rapporten omtaler foreløpige funn i prosjektet...

Klimagassutslipp fra norsk mat

Nina Bergan Holmelin, Bob van Oort (Report;2019:05)

Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er utformet av CICERO på oppdrag fra Orkla Foods Norge og har til hensikt å informere...

Physical climate risk: Investor needs and information gaps

Miriam Stackpole Dahl, Christa Clapp, Karianne de Bruin, Jaclyn Bolt, Julie Evain, Romain Hubert (Report;2019:03)

While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better manage physical climate risks. This report presents the first results of the ERA...

Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold?

Elisabeth Schøyen Jensen, Borgar Aamaas (Report;2019:02)

Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarmi...

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Bob van Oort, Kristina Alnes, Hans Asbjørn Aaheim, Borgar Aamaas, Hønsi, Torunn, Dannevig, Halvor (Report;2018:14)

Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag: 1. Hvordan påvirker klimaendringe...