CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Atmospheric Impacts of Hydrogen as an Energy Carrier

Maria Sand, Gunnar Myhre, Marit Sandstad, Ragnhild Bieltvedt Skeie (Report;2020:07)

Hydrogen gas emissions to the atmosphere can very likely cause global warming through indirect effects. It can also possibly cause depletion of the ozone layer, and impact air pollution. These adverse effects are likely smaller than those of the fossil fuel usage hydrogen fuel would replace, however...

Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering

Katrine Skagen (Report;2020:06)

Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori for å utrede hvordan diskurser kan forhindre eller fremme koordinering a...

Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft

Hege Westskog, Astrid Arnslett, Nina Solberg, Marianne Aasen, Tom Erik Julsrud, Karina Standal (Report;2020:04)

ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når det gjelder organisering av delingsordning og hvordan deling er koblet til ann...

Relationships between physical effects of climate change on forests and economic impacts by world region

Asbjørn Aaheim, Taoyuan Wei (Report;2020:02)

This study projects the macroeconomic consequences of impacts of climate change on forests by world regions under the three Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 until 2100. It is based on assessments of the impacts of the mortality of trees in forest plantations in 27 co...

Estimating effects on emissions of sharing

Borgar Aamaas, Robbie Andrew (Report;2020:03)

Sharing products and services might have environmental consequences. This report is partly a literature review on the topic, but also an attempt of estimating the effects on emissions of different sharing schemes in the SHAR(e)ON project. The four different sharing schemes we have investigated are:...

Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo

Borgar Aamaas, Erik Stange, Solveig Aamodt, Marit Sandstad, Clemens Schwingshackl, Trine Hay Setsås, David Barton, Merethe Dotterud Leiren, Bob van Oort (Report;2020:01)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og hva dette innebærer for Oslo. Fra klimapanelet kom det to spesialrapp...

Summary of the International workshop on “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia” - Integrating Climate Action with Air Action in Indian Cities

Bob van Oort, Lisa D. Emberson, Prarthana Borah, Ram Boojh, Anouk Brisebois (2020;01)

The CiXPAG project co-organized a workshop in Delhi in November 2019, on the “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia”, together with local partners Society for Environment Education & Development (SEED) and Clean Air Asia (CAA). The workshop brought tog...

Summary of the International workshop on “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia” - Integrating Climate Action with Air Action in Indian Cities

Bob van Oort, Lisa D. Emberson, Prarthana Borah, Ram Boojh, Anouk Brisebois (2020;01)

The CiXPAG project co-organized a workshop in Delhi in November 2019, on the “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia”, together with local partners Society for Environment Education & Development (SEED) and Clean Air Asia (CAA). The workshop brought tog...

Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke

Borgar Aamaas (Report;2019:17)

Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi konsekvenser av klimaendringer i Viken. Parisavtalen er en avtale vedtatt i desemb...

Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke

Borgar Aamaas (Report;2019:17)

Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi konsekvenser av klimaendringer i Viken. Parisavtalen er en avtale vedtatt i desemb...