CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver

Marianne Aasen, Hege Westskog (Policy Note;2017:02)

Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av solceller lokalt. I dette notatet gjennomgås og sammenliknes de ulike støtteord...

Klimavalg 2017

Asbjørn Torvanger, Bård Lahn (Report;2017:03)

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt. Oljen, de grønne jobbene, transporten og adf...

Poland’s renewable energy policy mix: European influence and domestic soap opera

Szulecki, Kacper (Working paper;2017:01)

Poland’s energy mix is dominated by indigenous coal, and since the country joined the European Union in 2004 it has been clear that it will do much to safeguard its domestic coal sector and resist pressures for ambitious harmonized decarbonization efforts. At the same time, Poland is meeting its ren...

Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries

Asbjørn Torvanger, Stine Aakre, Kamleshan Pillay (Report;2017:02)

More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of climate change impacts, and intangibility due to a mismatch between long-term...

Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver

Bård Lahn (Policy Note;2017:01)

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å b...

Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors

Elisabeth Lannoo, Borgar Aamaas, Harald Francke Lund, Christa Clapp (Report;2017:01)

Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. Complementing the recent recommendations from the Financial Stability Board’s Task...

Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China

Ragnhild Bieltvedt Skeie, Aunan, Kristin (Report;2016:10)

Visjoner av lavkarbon Norge

Harald Francke Lund, Christian Bjørnæs, Asbjørn Torvanger, Oort, Bob E.H. van (Reports;2016:09)

Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er: Veitrafikk og skipstrafikk har blitt ka...

Instruments to incentivize private climate finance for developing countries

Christa Clapp, Kamleshan Pillay, Asbjørn Torvanger, Narbel, Patrick (Report;2016:08)

Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue support, credit enhancement, direct investments, and insurance. More of these ins...

Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly

Jan S. Fuglestvedt, Borgar Aamaas, Berntsen, Terje K., Lund, Marianne T. (Report;2016:05)

Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig å inkludere alle mekanismene som bidrar til klimapåvirkning, samt hvordan disse...