CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Socio-economic consequences of climate change in Hindu-Kush Himalaya

Hans Asbjørn Aaheim, Kabindra Dhakal, Anton Orlov (Report;2017:07)

The answer to how climate change will affect Hindu-Kush-Himalaya depends on whom you ask. Some will point at expected changes in climate, others will show what it may do to poor people, and some will express their concerns regarding the economies in the region. This report combines the three perspec...

Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet

Lina Christensen (Report;2017:04)

Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge har overholdt tidligere klimamål, var uklare. Når en mulighet forsvant, dukket...

Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver

Hege Westskog, Marianne Aasen (Policy Note;2017:02)

Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av solceller lokalt. I dette notatet gjennomgås og sammenliknes de ulike støtteord...

Klimavalg 2017

Bård Lahn, Asbjørn Torvanger (Report;2017:03)

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt. Oljen, de grønne jobbene, transporten og adf...

Poland’s renewable energy policy mix: European influence and domestic soap opera

Kacper Szulecki (Working paper;2017:01)

Poland’s energy mix is dominated by indigenous coal, and since the country joined the European Union in 2004 it has been clear that it will do much to safeguard its domestic coal sector and resist pressures for ambitious harmonized decarbonization efforts. At the same time, Poland is meeting its ren...

Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries

Kamleshan Pillay, Stine Aakre, Asbjørn Torvanger (Report;2017:02)

More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of climate change impacts, and intangibility due to a mismatch between long-term...

Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver

Bård Lahn (Policy Note;2017:01)

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å b...

Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors

Christa Clapp, Harald Francke Lund, Borgar Aamaas, Elisabeth Lannoo (Report;2017:01)

Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. Complementing the recent recommendations from the Financial Stability Board’s Task...

Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China

Kristin Aunan, Ragnhild Bieltvedt Skeie (Report;2016:10)

Visjoner av lavkarbon Norge

Asbjørn Torvanger, Christian Bjørnæs, Harald Francke Lund, Bob van Oort (Reports;2016:09)

Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er: Veitrafikk og skipstrafikk har blitt ka...