CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018

Morten Kaldhussæter Flisnes (Report;2019:11)

Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris Agreement in 2015. In 2018, the Paris Agreement’s rulebook for implementatio...

Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018

Morten Kaldhussæter Flisnes (Report;2019:11)

Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris Agreement in 2015. In 2018, the Paris Agreement’s rulebook for implementatio...

Norwegian petroleum policy in a changing climate

Bård Lahn (Report;2019:10)

The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to reconcile Norway’s goals of climate leadership and petroleum production by separat...

Norwegian petroleum policy in a changing climate

Bård Lahn (Report;2019:10)

The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to reconcile Norway’s goals of climate leadership and petroleum production by separat...

Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl (Report;2019:09)

Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten synliggjør utfordringer og behov i kommunene og tre...

Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl (Report;2019:09)

Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten synliggjør utfordringer og behov i kommunene og tre...

Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio

Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Håkon Sælen, Asbjørn Aaheim (Report;2019:04)

The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon densities and carbon stocks. Further, we have assessed how different hypothetic...

Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio

Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Håkon Sælen, Asbjørn Aaheim (Report;2019:04)

The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon densities and carbon stocks. Further, we have assessed how different hypothetic...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2019:08)

Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ny og oppdatert statistikk. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunn...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2019:08)

Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ny og oppdatert statistikk. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunn...