CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

From small to insignificant: Climate impact of the Kyoto Protocol with and without the US

Cathrine Hagem, Bjart Holtsmark (Policy Note;2001:01)

American president George W. Bush has declared that he will not ask the Senate to ratify the Kyoto Protocol. This commentary explores the potential impact of implementing the Kyoto Protocol without the participation of the United States. Because, in practice, the United States would have taken on a...

GREEN GROWTH: Policies for Transition Towards Low Carbon Economies

Thorvald Moe (Policy Note;2012:01)

Klimaet er i endring!

Knut H. Alfsen (Policy Note;2001:02)

FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpasning til klimaendringer en nød...

Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Cathrine Hagem (Policy Note;2002:01)

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn...

Climate change and sustainability in Europe

Knut H. Alfsen (Policy Note;2001:03)

This paper discusses the climate history of the Earth, exploring some of the driving forces of climate change along the way. It points out that it may not be the gradual increase in global mean temperature that we have to fear the most. Rather the variability of the climate may pose an even greater...

Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Cathrine Hagem (Policy Note;2002:01)

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn...

Klimaet er i endring!

Knut H. Alfsen (Policy Note;2001:02)

FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpasning til klimaendringer en nød...

Climate change and sustainability in Europe

Knut H. Alfsen (Policy Note;2001:03)

This paper discusses the climate history of the Earth, exploring some of the driving forces of climate change along the way. It points out that it may not be the gradual increase in global mean temperature that we have to fear the most. Rather the variability of the climate may pose an even greater...

On the question of PPP corrections to the SRES scenarios

Bjart Holtsmark, Knut H. Alfsen (Policy Note;2004:01)

Ian Castles and David Henderson have criticized IPCC’s Special Report on Emissions Scenarios (SRES) (IPCC, 2000) for using market exchange rates (MER) instead of purchasing power parities (PPP) when converting regional GDP into a common denominator. The consequence is that poor countries generally a...

Historiens kraftlinjer: Klimapolitiske posisjoner og strategier overfor utslippsintensiv industri i fem norske industrikommuner

Sjur Kasa (Policy Note;2003:01)

Hvilke posisjoner har norske industrikommuner i den politiske prosessen rundt reguleringer av utslipp av klimagasser fra industrien og hvilke strategier anvender de for å vinne fram? Dette spørsmålet blir belyst gjennom intervjuer med den politiske ledelsen i fem norske industrikommuner. Konklusjone...