CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

«It's politics, stupid»

Statnettsjef Auke Lont savner forskning på teknologi som drivkraft for avkarbonisering. Han får svar fra statsviter Elin Lerum Boasson: «It's politics, stupid.»

Land etter land i Europa innfører nå auksjoner (konkurranse) for å støtte fornybar energi. De går bort fra statstøtteordninger og mot markedsstyring. Forskningsprosjektet REMIX, ledet av CICERO, har studert hvorfor noen land, som UK, Frankrike, Polen og Tyskland, gjør som EU vil og hvorfor andre, som Norge og Sverige, ikke gjør det.

Se frokostseminaret

Den 5. juni holdt CICERO et frokostseminar på Kulturhuset i Oslo, der vi diskuterte fornybarpolitikken i seks europeiske land: Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Polen og Frankrike. Foto: Monica Bjermeland / CICERO

REMIX-prosjektet har studert politikkendringen i disse landene og hvordan EU har påvirket fornybarpolitikken. Statstøttereglene som kom fra EU-kommisjonen i 2014 forklarer mye, men ikke alt. Økte CO2-priser og teknologi gjør for eksempel at Europa ikke vil behøve støtteordninger for å eskalere fornybart.

CICERO-forsker Merethe Dotterud Leiren er prosjektleder for REMIX. Stprbritannia var faktisk først ute med å følge EUs anbefaling om å gå over til auksjonering for får fart i fornybarprosjekter. Foto: Monica Bjermeland / CICERO

- Norge er sært, også når det gjelder fornybarpolitikk. Forklarer vannkraften alt? Nei! Da skulle vi vært enda rarere og ikke hatt et støttesystem for fornybart i det hele tatt, sa REMIX-forsker Elin Lerum Boasson (bildet). Les mer om norske klimagassutslipp.

 

Norge er eksepsjonelt grønn - i kraftsektoren - med hele 98,3% fornybarandel. Foto: Monica Bjermeland / CICERO

Hvordan blir utfallet av forhandlingene om nytt fornybardirektiv i EU - og hva kan konsekvensene bli for Norge? Berit Tennbakk fra THEMA consulting presenterte fire mulige framtidsscenarioer.

Scenarioet «Wonderful New World» med fullt integrerte markeder etter en koordinert avkarboniseringsprosess kom på tegnebordet før Brexit ... Foto: Monica Bjermeland / CICERO

Panelet som kommenterte forskningen – direktører i NVE, Statnett, Statkraft og Energi Norge - var optimistiske for Norges del: Vi avkarboniserer via kraftsektoren og kan være en leder på dette i Europa, mente de.

- Framtiden er elektrisk, sa Auke Lont (t.v.), direktør i Statnett.

- Men vannkraften må få sin rette verdi, sa Per Sanderud, avtroppende direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Vi opplever en ekstrem avkarbonisering på grunn av vannkraften. Utfordringen er å holde bransjen konkurransedyktig, og da må vi begynne å snakke skatt, sa Knut Kroepelien, markedsdirektør i Energi Norge.

- Vannkraften er et norsk konkurransefortrinn som vi må investere i og ta vare på. Bare da gjør vi den eviggvarende, istemte Jon Vatnaland, konsernstabsdirektør i Statkraft.

 

Fire menn kommenterte innledningene til tre kvinnelige forskere. Foto: Monica Bjermeland / CICERO

 

 

Men la oss snakke tall: Hvordan ser fornybarandelen i ut i de seks REMIX-landene når vi ser på kraftproduksjonen alene?  

 

Norge! 99,8% fornybarandel i egen elproduksjon i 1990, 98,3% i 2016 

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Sverige! 51% fornybarandel i 1990, 51% i 2016

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Storbritannia! ​3% fornybarandel i 1990, 18% i 2016

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Polen! ​4,2% fornybarandel i 1990, 10,2% i 2016

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Tyskland! ​4,2% fornybarandel i 1990, 24% i 2016

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Frankrike! ​15% fornybarandel i 1990, 18,5% i 2016

Figur: Robbie Andrew / CICERO

Figur: Robbie Andrew / CICERO