CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Avgifter på forurensende produkter og tjenester skal motivere til å velge klimavennlige alternativer, og subsidier eller avgiftsfritak skal oppmuntre til klimavennlige valg. På denne måten kan økonomiske virkemidler rette opp den «markedssvikten» som oppstår ved at negative klimavirkninger ikke er hensyntatt i prissettingen av varer og tjenester (f.eks. Stern 2006; Somanathan m.fl. 2014).

En stadig større forskningslitteratur viser at vi i mange sammenhenger ikke opptrer rent økonomisk rasjonelt.

 

Økonomiske insentiver kan ha stor effekt på adferd. Det vil for eksempel gjelde i forbindelse med valg av større økonomisk betydning, som kjøp av ny bil. På andre områder lar vi oss derimot påvirke mindre av rene økonomiske insentiver. For eksempel har salg av bensin og diesel relativt lav prisfølsomhet på kort sikt – det vil si at prisen må øke kraftig dersom det skal gi store utslag – mens effekten kan være stor over lengre tid (Graham og Glaister 2004; Sterner 2007).

En stadig større forskningslitteratur viser at vi i mange sammenhenger ikke opptrer rent økonomisk rasjonelt. Hvilke valg vi treffer avhenger også blant annet av hvordan valgene presenteres for oss, og hvilken informasjon som er tilgjengelig (Stern 2000; Weber 2017). Hvis situasjonen endres slik at vi oppfatter valget vi står overfor på en annen måte, kan det resultere i systematiske endringer i adferd (Thaler og Sunstein 2008).