CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

En livssyklusanalyse vil fange opp alle utslipp knyttet til et produkt – fra råvareutvinning via produksjon og transport til sluttbruk. Vurderer vi forbruket vårt på denne måten er det åpenbart flere typer utslipp som kan reduseres betydelig gjennom endringer i individuell adferd – selv om resultatet ikke alltid vil bli synlig i Norges nasjonale klimaregnskap. Gjennom vårt forbruk er vi indirekte ansvarlige for klimagassutslipp i andre land, som vi kan bidra til å redusere ved endret adferd og forbruksmønster (Peters m.fl. 2011).

Virkemidler for endret adferd kan særlig bidra til reduserte klimagassutslipp knyttet til valgene vi gjør med tanke på transport, energibruk og kosthold.