CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Det er allerede tatt i bruk eller foreslått en lang rekke politiske virkemidler for å fremme mer klimavennlig adferd (se Somanathan m.fl. 2014 for en bred kategorisering). Gitt det vi vet om hvordan individuelle valg påvirkes, hvilke av disse er mest velegnet for å bidra til endringer?