CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Det er et toveisforhold mellom holdninger og handlinger. Virkemidler som bidrar til mer klimavennlig handling også vil kunne styrke engasjementet for og oppslutningen om en mer aktiv klimapolitikk.

Dette tilsier at politisk lederskap – også gjennom innføring av tiltak som kan komme til å møtes med motstand innledningsvis – vil kunne bidra til å styrke oppslutningen om en mer aktiv klimapolitikk over tid.

Videre betyr det at å legge til rette for mer klimavennlig adferd kan få større ringvirkninger enn den isolerte utslippseffekten. Å gi mennesker anledning til å bidra i klimaarbeidet gjennom hverdagslige valg og handlinger vil også styrke klimaengasjementet på andre områder.

På noen områder kan endringer i adferd ha relativt stor klimaeffekt i forhold til innsatsen adferdsendringen vil kreve. Det gjelder for eksempel å redusere antallet lange flyreiser, som står for den største klimapåvirkningen ved nordmenns reisevirksomhet og som er sterkt knyttet til høy inntekt. Det vil også gjelde redusert kjøttforbruk i kostholdet.

En effektiv måte å komme forbi menneskers iboende oppvurdering av status quo er å endre valgsituasjonen på en slik måte at klimavennlige valg framstår som de mest naturlige. Dette kan oppnås gjennom økonomiske virkemidler (avgifter eller subsidier) men også ved å sikre at de mest klimavennlige handlingsalternativene alltid er utgangspunktet i valgsituasjonen.