CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

i) Redusere det samlede transportbehovet.
ii) Endre fordelingen mellom ulike transportmidler - spesielt mer kollektivtransport og mindre bilbruk. Bildele-ordninger kan også redusere bilbruken.
iii) Mer klimavennlige biler slik at utslippene per km går ned. Bilkjøperne kan påvirkes gjennom endrede avgifter. Klimagassutslippene kan også gå ned ved mer innblanding av biodrivstoff i bensin eller diesel.