CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

  • Klimautslippene fra transport må reguleres med nasjonale virkemidler, og luftforurensing og kø med lokale virkemidler.
  • Kompakte, smarte og grønne byer tilrettelagt for kollektivtransport er både klima og miljøvennlig.
  • I distriktene er den mest klima og miljøvennlige transporten elektriske biler, og etter hvert hydrogen-baserte biler. Hybridbiler kan ved bedre infrastruktur også fungere bra.
  • Utbygging av infrastruktur for hurtigladning og bedre batterikapasitet er kritisk for veksten i den elektriske bilparken.
  • Større satsing på og samordning av kollektivtransport på skinner er den beste løsningen i større byregioner.
  • Favorisering av de mest klima og miljøvennlige biltypene gjennom avgiftssystemet virker, men det tar tid før utslippene nasjonalt påvirkes betydelig.
  • Med en lenger tidshorisont kan bilprodusentene påvirkes gjennom en strengere standard for maksimale utslipp per km av klimagasser og miljøskadelige stoffer. Denne standarden kan påvirkes gjennom EU-samarbeid eller gjennom krav til bilimportørene.
  • Omsetningspåbud for en viss mengde biodrivstoff er god klima- og miljøpolitikk, forutsatt at man sikrer at hele verdikjeden fra råstoff til drivstoff er bærekraftig og ikke i konflikt med andre viktige samfunnsmål.
  • Bruken av bil styres mer effektivt og ut fra lokale miljø og kø-hensyn gjennom bomringer, veiprising (bompenger) og restriksjoner på parkering enn gjennom generelle avgifter på drivstoff.