CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Energieffektivt på Hadeland

Som de første grønne kommunene i Norge, har Gran, Lunner og Jevnaker mye å vise til av klimatiltak og kan blant annet gå foran som ypperlige eksempler på hvordan bioenergi kan skape lokale og nyskapende energisamfunn.

Kampen om jorda

Innen 2030 skal norsk transport gå på 40 prosent biodrivstoff. Kan klimahensynet i Norge komme til å gå på bekostning av bærekraft andre steder?

Saving the planet with bioenergy, or not?

COMMENTARY: An old debate is back in the news. Yes, bioenergy. It will either save the planet or destroy the planet, but seemingly, never anything in between. Should we use bioenergy, or should we ban it?

Bastante konklusjoner om biodrivstoff har ikke støtte i forskning – enda

Regjeringen har nylig vedtatt en økning i omsetningskravet for biodrivstoff til 20 prosent fra 2020, hvorav såkalt avansert biodrivstoff – derunder fra norsk skog – skal utgjøre åtte prosent. Dette har fått fart på debatten rundt hvorvidt biodrivstoff er et klimatiltak. Diskusjonen spriker, og det er sterke meninger i begge retninger. Kanskje er ikke det så rart, for det samme gjør forskningen.

Biodiesel – høyst usikker klimaeffekt

NATUR: Biodrivstoff spiller en viktig rolle i politiske strategier for å få ned CO2-utslippene fra transportsektoren. Men hva vet vi egentlig om klimaeffekten?